Novacijų valdymo procesas švietimo organizacijoje globalizacijos sąlygomis: požiūriai ir interpretacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Novacijų valdymo procesas švietimo organizacijoje globalizacijos sąlygomis: požiūriai ir interpretacijos
Alternative Title:
Process of innovation management in an educational organization in the context of globalization: viewpoints and interpretations
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 8, p. 77-90
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija yra nenuspėjamų procesų sankaupa, todėl ji yra sunkiai valdoma ir sukuria naujas rizikos sąlygas. Globalizacijos kontekstas suprantamas kaip besiplečiantys visuomeniniai pokyčiai, kurie yra lemiami pokyčių kitose visuomenės gyvenimo srityse (ekonomikoje, kultūroje, politikoje). Šių pokyčių globalizacijos kontekste švietimo novacijos analizuojamos per lokalizavimosi procesus ir glokalizaciją. Glokalizacija žymi globalias tendencijas, kurios pritaikomos, adaptuojamos vietinėms reikmėms, žinant, kad globalizacijos ir glokalizacijos procesai bei jų padariniai švietimo srityse jos dalyvių yra vertinami nevienareikšmiškai. Siekiant atskleisti novacijų, jų valdymo švietimo organizacijose tendencijas veikiant globalizacijos procesams, buvo tirtas pedagogų požiūris į edukacinių novacijų diegimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad, pedagogų nuomone, edukacinių novacijų diegimas dažnai nėra siejamas su esminiais švietimo sistemos tikslais (ugdymo kokybe, moksleivių, visuomenės poreikiais ir kt.). Jam būdingas spontaniškumas, stichiškumas, prioritetai skiriami instrumentiniams formaliesiems, o ne esminiams kaitos turinio dalykams; švietimo organizacijose įsivyrauja normatyvinė edukacinių novacijų diegimo ir valdymo strategija. Nors reikalavimai švietimo sistemai, konkurencija vis labiau skatina edukacinius pokyčius, o ir patys pedagogai pripažįsta pokyčių būtinybę, vis dėlto jie nesijaučia saugūs dėl novacijų diegimo ir jų valdymo sukeltų padarinių, todėl pozityvios pedagogų nuostatų švietimo kaitos atžvilgiu tendencijos nėra ryškios.Reikšminiai žodžiai: Edukacinės inovacijos; Globalizacija; Švietimo kaita; Globalization; Change of education; Changes in education; Educational innovations; Localization.

ENThe paper analyses educational innovations and the processes of their management in the context of globalization. The context of globalization is perceived as expanding social changes determined by changes in other spheres of social life (economy, culture, and politics). Educational innovations are analysed through the prism of localization and globalization processes in the context of these changes. Globalization signifies global tendencies applied in and adapted for local needs, although the processes and consequences of globalization and a localization are evaluated ambiguously in education. The paper deals with the results of a research performed in educational organizations in Šiauliai. The results demonstrate how innovations are applied in the contexts of globalization and localization, the contents and types of innovations and the viewpoint of pedagogues towards the implmentation of educational innovations are discussed. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2946
Updated:
2020-07-30 13:42:26
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: