Resistance to educational changes: collision or separation of factors influencing education stakeholders

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Resistance to educational changes: collision or separation of factors influencing education stakeholders
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 66-86
Keywords:
LT
Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŽmonės įvairaus tipo organizacijose, taip pat ir švietimo, yra susiję su nuolatiniais pokyčiais ir dalyvauja juose. Pokyčiai gali apimti skirtingus lygmenis: strategiją, kultūrą, struktūrą, veiklos procesus. Šiame straipsnyje edukaciniai pokyčiai analizuojami per švietimo sistemos prizmę, t.y. pokyčiai, vykstantys švietimo institucijose. Pokyčiai paprastai yra lydimi mažesnio ar didesnio pasipriešinimo. Pasipriešinimas kaip tyrimo objektas yra sulaukęs nemažo mokslininkų dėmesio, tačiau švietimo institucijoje vykstantis pasipriešinimas paprastai analizuojamas per atskiro švietimo subjekto prizmę, jo pasipriešinimo priežastis. Švietimo organizacijoje veikia skirtingi švietimo subjektai, turintys savo interesus, kurie ne visuomet sutampa, kaip parodė, pavyzdžiui, mokyklos efektyvumo tyrimas skirtingų švietimo subjektų aspektu. Todėl svarbus tampa tam tikras teorinis konstruktas, leidžiantis sistemiškai įvertinti švietimo subjektų pasipriešinimą edukaciniams pokyčiams sukeliančius veiksnius skirtinguose lygmenyse – išorinėje aplinkoje, organizacijoje bei individo lygmenyje.Reikšminiai žodžiai: Pasipriešinimas; Edukaciniai pokyčiai; Švietimo subjektai; Resistance; Educational changes; Education stakeholders.

ENPeople working in various types of organisations including in educational institutions are related with constant changes they are involved in. The changes may include various levels: strategy, culture, structure and operational processes. The article analyses educational changes through the prism of the education system, i.e., changes occurring in educational institutions. Changes usually bring a certain degree of resistance. As an object of research, resistance has been in focus of scientists’ attention, however, the resistance in an educational institution is often explored through the education subject and causes of the resistance. Different education subjects exist in an educational institution, and their interests do not always correspond. This amplifies the importance of the certain theoretical construct, which enables to make systematic evaluation of factors leading to the resistance of educational subjects to educational changes on various levels – the outside environment, the organisation and the individual.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9651
Updated:
2018-12-17 11:40:38
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: