Lietuvių kalbos mokytojo veikla : pamokos organizavimo metodai ir tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos mokytojo veikla: pamokos organizavimo metodai ir tyrimas
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
83 p
Contents:
Įžanga — Didaktiniai lietuvių kalbos dėstymo principai — Lietuvių kalbos ugdymo tikslai — Lietuvių kalbos mokytojo tikslai — Didaktiniai lietuvių kalbos dėstymo principai, apibūdinantys mokytojo veiklą — Didaktiniai principai, apibūdinantys mokinių veiklos dėsningumus — Lietuvių kalbos mokymo kryptys — Mokymo krypčių svarba — Pateikiamasis suvokiamasis mokymas — Tiriamasis mokymas — Išgyvenamasis mokymas — Probleminis mokymas/is — Integruotas mokymas/is — Komunikacinis mokymas/is — Kompiuterinis mokymas/is — Lietuvių kalbos mokymo/si metodai — Mokymo/si metodų svarba — Metodo samprata. Metodų klasifikavimas — Kritinio mąstymo komponentai pamokoje — Skaitymo metodas — Klausimų metodas — Pokalbis — Diskusija — Diskusijos mažose grupėse — Vaidmenų atlikimas — Atvejo arba svarbaus įvykio analizė — Argumentai „už“ ir „prieš“ — „Minčių lietus“ — „Minčių ežys" — „Minčių (koncepcijų), temos žemėlapis“ — Klausimų metodas, diskusija, „minčių žemėlapio“ ir „minčių lietaus“ metodai - integralūs probleminio mokymo/si metodiniai būdai — Grupės pranešimas — Mokinių interviu — Metodas PPP — „Ledlaužis“ — Užmokyklinių užduočių metodas — Projektų metodas — Metodų komplektai — Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainas — Mokytojų kompetencijų reikšmė — Kas žinotina apie pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo metodą ir kaip jis taikytinas kasdieninėje mokytojo veikloje — Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo tarpsniai — Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo žingsniai — Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo ciklas — Mokytojo vaidmuo vykdant veiklos tyrimą — Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo planavimas ir informacijos šaltiniai — Veiklos tyrimo dienoraštis — Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo rezultatai —Kokie sunkumai ištinka pedagoginės veiklos tobulinimo tyrėjus? — Priedai: Siūloma mokytojų kompetencijų struktūra; 2004/2005 m. m. specialiųjų profesinių studijų programos „Pedagogika“ absolventų lituanistų darbų, atliktų pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu, sąrašas — Literatūra — Paveikslai — Lentelės.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos mokytojas šiandieninėje Lietuvos mokykloje - vienas svarbiausių veikėjų. Jis atlieka plačią daugiašakę veiklą tradicinių ir besikeičiančių mokytojo vaidmenų kontekste. Knygą sudaro įžanga, keturios dalys - Didaktiniai lietuvių kalbos dėstymo principai; Lietuvių klabos mokymo kryptys; Lietuvių klabos mokymo(si) metodai; Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo dizainas - priedai. Šalia aptariamų filologijos mokslininkų teorinių teiginių pateikta mokytojų veiklos praktinių pavyzdžių, patariama, kaip taikyti įvairius mokymo(si) metodus, aktyvinti ugdymo procesą. Besikeičiančioje mokykloje mokytojas turi gebėti ne tik motyvuoti mokyti mokytis, perteikti informaciją, reflektuoti, bet ir atlikti savo veiklos tyrimą, įsivertinti. Knygoje akcentuojama pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo esmė, aprašomi tyrimo etapai, pateikiami veiklos tobulinimo tyrimo metodai. Prasminiai žodžiai: lietuvių kalbos mokytojo veikla, pamokos organizavimo metodai, pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas. [Iš leidinio]

ENLithuanian language teacher is the central figure in a contemporary school of Lithuania. He/she performs explicit and multi-branch activities within a context of traditional and changed functions of a teacher. The book consists of the introduction, four parts: Didactic Principles of Teaching Lithuanian Language, Direction for Teaching Lithuanian Language, Methods of Teaching Lithuanian Language, and Designing Research on Improvement of Pedagogic Activities, and the supplements. Next to theoretical statements of philological scientists discussed, the author provides practical examples of teachers’ activities and advices how to apply various teaching methods and make education process more active. Within the changing school environment, teachers must be able to research their activities and perform self-assessment, above functions of motivating, teaching, delivering the information, and reflecting. The book stresses the essence of researching for the improvement of pedagogic activities, describes stages of researching, and provides methods for improving pedagogical activities. Keywords: activities of Lithuanian language teachers, methods of organising a lecture, research on improving pedagogical activities.

ISBN:
9955251077
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10028
Updated:
2021-01-07 13:31:33
Metrics:
Views: 106    Downloads: 17
Export: