Expression features of team work in the organisations providing special education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression features of team work in the organisations providing special education
Alternative Title:
Komandinio darbo raiškos bruožai specialųjį ugdymą teikiančiose organizacijose
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 3 (13), p. 82-91
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami konkretaus švietimo vadybos diagnostinio tyrimo rezultatai. Pagrindinis empirinės informacijos šaltinis tyrime buvo Šiaulių miesto specialiojo ugdymo organizacijų vadovų, pedagogų ir specialistų (238 respondentai) nuomonė apie komandinio darbo raiškos bruožus. Tyrimo metu buvo suformuluoti šie probleminiai klausimai: koks psichologinis klimatas vyrauja organizacijose, ar jis palankus komandinio darbo plėtrai; kokia yra valdymo situacija ir kokią įtaką ji turi komandinio darbo veiklai; ar yra švietimo organizacijose komandinio darbo trukdžių; kokie galimi komandinio darbo plėtros ir efektyvinimo būdai? Taigi, apibendrinant probleminius klausimus, siekiama nustatyti komandinio darbo raiškos bruožus specialųjį ugdymą teikiančiose švietimo organizacijose, identifikuoti veiksnius, skatinančius ir ribojančius komandinio darbo plėtrą. Teoriškai analizuojama komandinio darbo reikšmė organizacijų kontekste, komandinio darbo efektyvumo prielaidos, vadovo ir mikroklimato įtaka komandinio darbo veiksmingumui. Atlikta tyrimo analizė parodė, jog labiausiai komandinio darbo galimybes riboja konkurencija tarp kolegų, darbų ir užduočių paskirstymo problemos, taikoma kontrolės sistema, bendruomenės narių charakterio savybės, motyvavimo stoka. Apibendrinant atlikto tyrimo ir gautų rezultatų duomenis galima teigti, kad nors tyrimo metu buvo nustatytos tam tikros komandinio darbo veiklos problemos, identifikuoti veiksniai, ribojantys komandinio darbo veiklos kokybę, iš esmės Šiaulių specialųjį ugdymą teikiančiose organizacijose yra sudarytos sąlygos komandinio darbo plėtrai ir jo efektyvinimui.

ENThe article provides the results of a particular diagnostic research of education management. In the research the main source of empiric information was the opinion of the heads, teachers and specialists of the organisations of special education in Giuliani city (238 respondents) about expression features of team work. The meaning of team work in the context of organisations, preconditions of effectiveness of team work, influence of the leader and micro-climate over the effectiveness of team work are analysed in a theoretical level. Performed analysis of the research has showed that the opportunities of team work are mainly limited by: competition among colleagues, distribution of works and tasks, applied control system, character features of community members, lack of motivation. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18263
Updated:
2018-12-17 12:17:48
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: