Specialiojo ugdymo pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiojo ugdymo pagrindai
Editors:
Ambrukaitis, Jonas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
Pages:
462 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Karvelis, Vytautas. Specialiojo ugdymo bruožai Lietuvoje (iki 1990 m.). — Aidukienė, Teresa. Labinienė, Regina. Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo tendencijų apžvalga tarptautiniame bei Lietuvos švietimo reformos kontekste (1990-2002 m.). — Strolaitė, Stasė. Specialiojo ugdymo teisinis reglamentavimas. — Ruškus, Jonas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodologija: modeliai, metodai, kontekstai, pokyčiai, kryptingumas. — Stulpinas, Tomas. Ugdymo principai. — Ambrukaitis, Jonas. Bendroji ir specialioji lingvodidaktika: panašumai ir skirtumai. — Gevorgianienė, Violeta. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus. — Baranauskienė, Ingrida. Neįgaliųjų profesinis rengimas. — Gevorgianienė, Violeta. Komandinis darbas mokykloje. — Ališauskas, Algirdas. Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių pažinimas ir įvertinimas. — Elijošienė, Ligita. Vaikai, turintys intelekto sutrikimų. — Juodraitis, Adolfas. Vaikai, turintys emocijų ir elgesio sutrikimų. — Garšvienė, Aniceta. Ivoškuvienė, Regina. Vaikai, turintys kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. — Ališauskas, Algirdas. Vaikai, turintys klausos sutrikimų. — Gudonis, Vytautas. Vaikai, turintys regos sutrikimų. — Ališauskienė, Stefanija. Vaikai, turintys judesio ir padėties sutrikimų. — Grinienė, Elvyra. Vaitkevičius, Jūra Vladas. Vaikai, turintys somatinių bei neurologinių sutrikimų — Ivoškuvienė, Regina. Autistiški vaikai — Monkevičiene, Ona. Specifinės mokymosi negalės: atpažinimas ir ugdymo kryptys. — Gevorgianienė, Violeta. Vaikai, turintys kompleksinių sutrikimų.
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Specialusis ugdymas; Specialieji ugdymosi poreikiai; Special education; Special educational needs.

ISBN:
9986384230
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72041
Updated:
2020-07-28 20:31:14
Metrics:
Views: 838
Export: