Attitudes of headmasters and teachers of comprehensive schools towards education of pupils with special needs

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Attitudes of headmasters and teachers of comprehensive schools towards education of pupils with special needs
In the Book:
Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Paradigmen: Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Lang, 2007. P. 195-208. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 14)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokyklos direktorių nuostatos; Mokyklų vadovų požiūris; Mokytojų nuostatos; Mokytojų požiūris; Specialių poreikių mokinių ugdymas; Specialiųjų poreikių mokiniai; Ugdymas; Attitudes of headmasters; Attitudes of school headmasters; Attitudes of teachers; Education; Education of pupils with special needs; Pupils with special needs.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokyklų vadovų požiūris; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Specialių poreikių mokinių ugdymas; Specialiųjų poreikių mokiniai; Ugdymas / Education.
EN
Attitudes of headmasters; Attitudes of school headmasters; Attitudes of teachers; Pupils with special needs.
Summary / Abstract:

LTKadangi specialiųjų poreikių turinčių mokinių skaičius pastaruoju metu mažėja, vis daugiau tokių mokinių lanko bendrojo lavinimo mokyklas. Jų prisitaikymas šiose mokyklose labiausiai gali priklausyti nuo mokytojų ir mokyklų vadovų požiūrio į juos. Šio tyrimo tikslas – atskleisti mokytojų ir mokyklų vadovų požiūrius į specialiųjų poreikių mokinius ir šių mokinių ugdymą lemiančius veiksnius. Buvo apklausta 215 mokytojų ir 36 mokyklų direktoriai iš devynių pagrindinių mokyklų Kaune. Tyrimo duomenų analizė atskleidė daugumos mokytojų teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinių išsilavinimą: jie patenkinti šių mokinių pasiekimais (59,5%) ir mano, kad tokių mokinių integracija į bendrojo lavinimo mokyklą yra sėkminga (58,5%), nors šiame procese nuolat susiduriama su neigiamu to paties amžiaus mokinių požiūriu į juos. Direktorių nuomone (58,5%), darbo nepakankamumą lemia mokymo metodikos, literatūros ir specialios įrangos vaikams su negalia trūkumas bei nepakankama mokytojų kompetencija. Kita vertus, direktoriai atsakė ne į visus klausimus, susijusius su specialiųjų poreikių mokinių švietimu. Dalis respondentų (41,5%) turėjo abejonių dėl specialiųjų poreikių mokinių žinių kokybės. Tyrimo duomenys parodė, kad specialiųjų poreikių mokinių ugdymui turi įtakos mokytojų turima darbo patirtis bei specialiosios pedagogikos kompetencija. Tie mokytojai, kurie turėjo ilgesnę darbo patirtį ir aukštesnę kompetenciją, palankiau vertino specialiųjų poreikių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje.

ENSince the number of pupils with special needs has been on the decrease recently, more and more of these pupils are attending comprehensive schools. Their adaptation, however, can depend mostly on the attitude of teachers and headmasters towards them. The aim of this investigation is to reveal the expression of the above-mentioned attitude and factors determining it. 215 teachers and 36 headmasters from nine basic schools of Kaunas were surveyed by means of a written survey. The analysis of the investigation data showed that most teachers had a positive attitude towards education of pupils with special needs: they are satisfied with the achievements of these pupils (59,5%) and they are sure that integration of such pupils into a comprehensive school is successful (58,5%), though agree with the opinion that this process is constantly hindered by a negative attitude of other pupils of the same age in the classroom. According to the data of the survey of headmasters, the majority of them (58,5%) indicated that the failure in the above-mentioned work is caused by a lack of teaching methodology, literature, and special equipment for handicapped children and insufficient competence of teachers. On the other hand, not all the headmasters answered the questions about education of pupils with special needs at school, and some part of them (41,5%) had doubts about the quality of knowledge of such pupils. When investigating the factors that can have an impact on teachers' attitude towards education of students with special needs, it was established that the above-mentioned attitude is related to working experience of teaching pupils with special needs and special pedagogical competence. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35002
Updated:
2017-03-08 23:44:17
Metrics:
Views: 36
Export: