Specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo ypatybės bendrojo lavinimo mokyklose (pedagogų patirties konceptualizacija)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo ypatybės bendrojo lavinimo mokyklose (pedagogų patirties konceptualizacija)
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 8, p. 28-39
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Integruotas ugdymas; Specialieji ir bendrojo lavinimo pedagogai; Specialieji poreikiai; Comprehensive school teachers; Comprehensive school teachers, integrated; Education; Integrated education; Special educators; Special needs.
Keywords:
LT
Specialieji ir bendrojo lavinimo pedagogai; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
EN
Comprehensive school teachers; Comprehensive school teachers, integrated; Integrated education; Special educators.
Summary / Abstract:

LTVykstantys esminiai socialiniai pokyčiai įvairiose gyvenimo srityse ir toliau skatina pedagogus ieškoti optimalių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo, socializacijos, taip pat ir sėkmingos integracijos į visuomenę būdų. Teisinėmis . priemonėmis siekiama užtikrinti specialiųjų poreikių vaikams palankią ugdymo aplinką, tačiau praktiniame darbe dažnai susiduriama su įvairiomis problemomis, trukdančiomis šio proceso vyksmui. Straipsnyje atskleidžiami specialiųjų ir bendrojo lavinimo pedagogų patirties kontekstai, susiję su besikeičiančia socialine-pedagogine ir kultūrine ugdymo realybe. Lyginant įgytų patirčių kontekstus išryškėja problemos, su kuriomis susiduria specialistai, dirbantys bendrojo lavinimo mokyklose su integruotais jose specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais. [Iš leidinio]

ENDue to social changes in various spheres of life, educators are motivated to seek for optimal means of education of special educational needs children (SEN children), their socialisation and integration into society. Legal measures have been taken to create environment favourable for SEN children education, however, in practice various problems arise often and prevent implementation of this process. The contexts of special and comprehensive school educators’ experiences related to the changing socio-educational and cultural reality in education are analysed in the paper. The contexts of experiences have been compared and problems faced by professionals in their work with SEN children integrated into comprehensive schools have been identified in the paper. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/715
Updated:
2018-12-17 11:57:20
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: