Vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje kliūtys ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje kliūtys ir galimybės
Alternative Title:
Educational opportunities and obstacles for children with motor disabilities in mainstream school
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2007, Nr. 2 (17), p. 120-131
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje kliūtys ir galimybės. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; vieno atvejo tyrimas, naudojant pokalbį, stebėjimą, rašytinių šaltinių analizę, turinio analizę. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, kliūtys mokytis bendrojo lavinimo mokykloje - nepritaikyta fizinė aplinka; nepalankios aplinkinių nuostatos, nes vaikai, turintys judėjimo sutrikimų, skiriasi savo išvaizda; nepalankios asmenybinės savybės, nes jiems trūksta mobilumo, saugumo; nepakankamas ir nepastovus savęs vertinimas, nes vaikai, turintys judėjimo sutrikimų, nepasitiki savo jėgomis. Tačiau tarp kliūčių atskleistos vaiko, turinčio judėjimo sutrikimų, savirealizacijos galimybės. Galimybių prielaida atsiranda tada, kai visi šeimos nariai išmoksta gyventi ir susitaikyti su vaiko, turinčio judėjimo sutrikimą, situacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kliūtis; Galimybė; Judėjimo sutrikimas; Integracija; Saviizoliacija.; Obstacle; Opportunity; Motor disability; Integration; Self-isolation.

ENThe article analyzes the obstacles and possibilities of nurturing of children with motion disabilities at comprehensive schools. The methods of the study: analysis of researching literature and documents, a case study by employing the methods of interview, supervision, analysis of written sources and content analysis. The results of the empirical study evidence that the children with motion disabilities face the following obstacles when learning at a comprehensive school – not suitable physical environment; unfavourable attitude from the surrounding people, since the children with motion disabilities are different by appearance; unfavourable personal characteristics, since they lack mobility and security; insufficient self-esteem since the children with motion disabilities are not confident in their powers. However, apart from the said obstacles the possibilities for self-realization of the children with motion disabilities were revealed. The prerequisites for such possibilities emerge only in case all the members of the family learn to live and cope with the situation of a child with a motion disability.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17140
Updated:
2018-12-17 12:03:10
Metrics:
Views: 30    Downloads: 14
Export: