Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir pedagogų nuostatos dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir pedagogų nuostatos dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo
Alternative Title:
Comprehensive school headmasters' and teachers' attitude towards the upbringing of students with special needs
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 123-129
Keywords:
EN
School headmasters' attitude; Upbringing of students with specil needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami duomenys apie bendrojo lavinimo mokyklų vadovų ir pedagogų nuostatas dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo. Taikant apklausos raštu metodą buvo įvertinta vadovų ir pedagogų nuostatų raiška bei atlikta lyginamoji šių duomenų analizė. Ji parodė, kad tirtųjų grupių nuostatos dėl kvalifikacinių renginių, skirtų specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, sutampa, tačiau skiriasi dėl šių mokinių adaptacijos mokykloje. Tiriant veiksnius, galinčius daryti įtaką pedagogų nuostatoms dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, nustatyta, jog šios nuostatos susijusios su pedagoginio darbo dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais stažu bei specialiąja pedagogine kompetencija. [Iš leidinio]

ENThe article provides data on the attitude of headmasters and teachers of comprehensive schools towards the education of students with special needs. Application of the method of writing aimed at revealing the expression of the mentioned attitude and conducting a comparative analysis of such data. The analysis of the investigation data has shown that the attitude concerning qualification events dedicated to the upbringing of students with special needs concur among the analysed groups, though it differs as regards the adaptation of such students at school. While investigating the factors that can influence teachers’ attitude towards the upbringing of students with special needs, it was established that the abovementioned attitude is being associated with the working experience of teaching students with special needs and special pedagogical competency.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5827
Updated:
2018-12-17 11:39:23
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: