Inkliuzinis ir specialusis ugdymas tėvų požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Inkliuzinis ir specialusis ugdymas tėvų požiūriu
Alternative Title:
Parents’ point of view towards inclusive and special education
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2011, Nr. 2 (25), p. 113-127, 128-142 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo, kuriuo buvo siekiama remiantis tėvų apklausos duomenimis įvertinti Lietuvos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo privalumus ir trūkumus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi patirtis. Apklausos, kurioje dalyvavo dalyvavo 232 tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokyklinio amžiaus vaikus, rezultatų analizė atskleidė, kad renkantis (keičiant) ugdymo formą tėvų apsisprendimą nulemia esminis veiksnys – kur bus geriausiai tenkinami vaiko poreikiai ir suteikiamas kokybiškas ugdymas. Tėvai geriausiai vertina tiesioginę pedagoginę pagalbą klasėje, kurią teikia mokytojas ir (ar) specialusis pedagogas. Tėvų požiūriu, nepakankamai išplėtotos pagalbos sritys mokyklose yra susijusios su švietimo pagalba instituciniu lygmeniu. Pasigendama intensyvesnės psichologo, socialinio pedagogo pagalbos, geresnio aprūpinimo kompensacine technika. Specialiosios mokyklos mokinių tėvai visais atžvilgiais geriau vertina vaiko mokymosi, bendravimo su mokytojais ir bendraamžiais poreikių tenkinimą, tėvų bendravimo su mokytojais galimybes. Bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių tėvai labiau akcentuoja poreikį specialistų (logopedo, socialinio pedagogo, psichologo) pagalbai, bendradarbiavimo su mokykla, konsultavimo vaiko ugdymo klausimais poreikį. Išreiškiami didesni pedagoginės pagalbos klasėje lūkesčiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inkliuzinis ugdymas; Specialieji ugdymosi poreikiai; Specialusis ugdymas; Inclusive education; Special education; Special educational needs.

ENThe article deals with research on the educational experience of pupils with special educational needs based on a parents’ survey assessing the advantages and disadvantages of special and inclusive education in Lithuania. An analysis of the survey results involving 232 parents who were raising school-aged children with special educational needs revealed that, when choosing (changing) the preferred type of education, parents’ decision were predetermined by the essential factors - where will the child’s needs be best met and the highest quality of education provided. Parents assess the best pedagogical assistance is provided by a teacher and (or) special pedagogue. From the parents’ point of view the educational assistance provided at an institutional level is the most insufficiently developed. There is a lack of more intensive support from a psychologist and social pedagogue, and a need for better provision of compensatory technology. Parents of special school pupils prefer the meeting of the child’s needs in learning and communication with teachers and peers and additionally value the possibilities of parents’ communication with teachers in all aspects. In mainstream schools, pupils’ parents emphasise the need for specialists’ (speech therapists, social pedagogues and psychologists) assistance, communication with the school and the need for counselling in issues connected with their child’s education. Higher expectations for pedagogical support in class are expressed. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33270
Updated:
2018-12-17 13:07:07
Metrics:
Views: 132    Downloads: 107
Export: