Tėvų požiūris į bendradarbiavimo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tėvų požiūris į bendradarbiavimo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje
Alternative Title:
Parental attitudes towards manifestation of cooperation in community of pre-school education
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2015, Nr. 24, p. 101-113
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Mokykla / School; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas tėvų požiūris į bendradarbiavimo procesą, jo raišką ikimokyklinėje bendruomenėje. Išskiriamos veiksmingiausios formos ir būdai, leidžiantys užtikrinti šio proceso sėkmę. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog šiuo metu vis dažniau kalbama apie kokybišką vaikų ugdymą(si), kurį padeda pasiekti nuoširdus ir darnus ikimokyklinės bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas. Taigi, bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo(si) procese pripažįstamas kaip vertybė ir siekiamybė. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog dauguma tėvų mano, kad būtent pedagogai turėtų būti pagrindiniai bendradarbiavimo proceso ikimokyklinėje bendruomenėje iniciatoriai. Kaip efektyviausias bendradarbiavimo ikimokyklinėje bendruomenėje formas tėvai išskiria individualius pokalbius, tėvų susirinkimus, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizuojamas įvairias šventes ir popietes. Tėvų nuomone, bendradarbiavimas, jo raiška ikimokyklinėje bendruomenėje padeda užtikrinti harmoningą ir kokybišką vaiko ugdymą(si) įstaigoje ir yra naudingas vaikui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimo raiška; Bendruomenė; Ikimokyklinis ugdymas; Ikimokyklinės įstaigos; Ikimokyklinės įstaigos bendruomenė; Mokyklos bendruomenė; Community of a pre-school educational; Community of a pre-school educational institution; Cooperation; Institution; Manifestation of cooperation; Preschool education; School community.

ENThe article analyses parental attitudes towards the process of cooperation, and its manifestation in the community of pre-school education. The most effective forms and methods enabling to ensure success of this process are distinguished. Analysis of scientific literature has revealed an increased focus on high-quality (self-)education of children, to the achievement of which a sincere and harmonious communication and cooperation among members of the pre-school education community can contribute. Thus, communication and cooperation are recognised as valuable and to be strived for in a process of (self-)education. The results of empirical studies have shown that according to the majority of parents it is the educators who should be the key initiators of the cooperation process in the community of preschool education. The parents distinguish individual conversations, parent-teacher conferences, various celebrations and gatherings organised in a pre-school educational institution as the most effective forms of cooperation in the community of pre-school education. In view of the parents, the cooperation and its manifestation in the community of pre-school education help to ensure a harmonious and high-quality (self-)education of a child at an educational institution, and are beneficial for the child. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54374
Updated:
2018-12-17 13:58:37
Metrics:
Views: 278    Downloads: 139
Export: