Kristupas Radvila (1585–1640) – tapybos užsakovas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristupas Radvila (1585–1640) – tapybos užsakovas
Alternative Title:
Christopher Radvila (1585-1640) -a patron of painting
In the Journal:
Menotyra. 2001, Nr.2 (23), p. 28-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dailės užsakymas; Dvaro tapyba.
Keywords:
LT
Dailės užsakymas; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti socialinius LDK dailės kontrolės mechanizmus, išryškinti dvaro tapybos funkcijas. Nagrinėjami Kristupo Radvilos tapybos užsakymai, įvardijami didikui kūrę tapytojai ir jų kūriniai, apibūdinamas meistrų santykis su užsakovu ir dvaro institucija. Remiamasi netyrinėtais rašytiniais Kristupo Radvilos dvaro šaltiniais: korespondencija, didiko instrukcijomis dvaro pareigūnams, kitais ūkiniais ir teisiniais dokumentais. LDK etmonas ir Vilniaus vaivada Kristupas Radvila visas reikšmingesnes rezidencijas puošė tapybos kūriniais: Vilniaus, Orlios (Palenkėje) rūmų, Biržų pilies reprezentacinės patalpos buvo dekoruotos sienų tapyba ir molbertiniais paveikslais. Įvairaus žanro kūriniai, daugiausiai portretai puošė valgomuosius, didiko ir jo šeimos narių kambarius, kitas patalpas. Dažniausiai kūrinių užsakymai buvo siejami su svarbiais valstybės įvykiais, buvo vertinamas kūrinių informatyvumas ir jų komunikacinės funkcijos. Tapytojams buvo patikimi įvairiausi darbai: jie dažydavo baldus ir kambarių sienas, kopijuodavo ir pertapydavo paveikslus, taip pat kurdavo originalias kompozicijas. Portretuose buvo labai svarbus pavaizduoto asmens atpažįstamumas. Didikas kontroliavo ir patį kūrinio sumanymą: jis pateikdavo pavyzdžius ar abrisus. Pavyzdžiu galėjo tapti ir raižiniai knygose ar kiti užbaigti kūriniai. Taip pat dvare buvo įsitvirtinęs tapytojo darbo kontrolės mechanizmas: tapytojų ir amatininkų darbą prižiūrėjo dvaro pareigūnai, įvairias funkcijas dvare vykdę tarnai.

ENThis article evaluates Christopher Radvila's, grand hetman of Lithuania, demands for painting as well as names the painters who worked for this nobleman and their works of art, and describes the relation of masters to patron and institution of manor. The article refers to the sources of Christopher Radvila's manor on which no research has been made before: the correspondence, directions for manor officials and other economic-legal documents. […] Christopher Radvila took representation into great account, therefore, he intensively ordered paintings to decorate the residences, to gather and propagate the information about the rank of his family. […] Christopher Radvila constantly controlled the activity of the masters directly or through his representatives. The painters Jakub, Ferdynand, Jan Moczulski, Piekarski, Jan were mentioned in the documents. Painters from Vilnius, Sluckas and Koidanovas also worked for the nobleman. During the selection of the masters the following pragmatic criteria prevailed in the manor: the hetman was constantly looking for skilful painters […]. Often, the masters were called for signing short-termed contracts of a concrete project. Christopher Radvila also had manor painters (Molcher Funhaken), whom he supported for a longer period of time and provided to them their annual payment. There was a group of Christopher Radvila's painters (Ferdynand, Jan) that used to received repeated orders from the nobleman and intensify their practice at the time of decorating the nobleman's residences. Christopher Radvila was one of the most important patrons of painting in the Grand Duchy of Lithuania the first half of the 17th century. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12645
Updated:
2018-12-17 10:51:25
Metrics:
Views: 49    Downloads: 10
Export: