Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708-1754) dailės rinkinys : socialinio statuso ženklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos (1708-1754) dailės rinkinys: socialinio statuso ženklai
Alternative Title:
Art collection of the Vilnius coadjutor bishop Józef Stanisław Sapieha (1708-1754): representation of social status
In the Journal:
Menotyra. 2009, t. 16, Nr. 3/4, p. 100-116
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Juozapas Stanislovas Sapiega; Kolekcija; Barokas; 18 amžius; Vyskupas; Reprezentacija; Portretas; Devocionalija; Jozef Stanislaw Sapieha; Collection; Baroque; 18th century; Bishop; Representation; Portrait; Devotional object; Józef Stanisław Sapieha.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Devocionalija; Kolekcija; Portretas; Reprezentacija; Vyskupas; Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTKolekcionavimas XVII a. II pusės–XVIII a. I pusės LDK visuomenėje buvo gana vientiso turinio. Nors išsiskyrė itin gausios, specializuotos kolekcijos, pavyzdžiui, Radvilų, dažniausiai dailės rinkiniai nebuvo didelės apimties ar įvairovės. Skirtingos visuomenės grupės orientavosi į didikų kolekcijas, joms būdingas temas ir žanrus. Miestiečio kolekciją nuo bajoro skiria palyginti nedidelis kūrinių kiekis, pigumas, dažniausiai vos keli renkamų paveikslų žanrai. Portretas tradiciškai liko nepakeičiamu savininko rango ženklu, jų rinkiniai liudijo savininko kilmę ir politinius ryšius. Religinės tematikos kūriniai taip pat vyravo XVIII a. LDK rinkiniuose. Palyginus su kolekcionavimo tendencijomis Vidurio Europoje, vietinių meistrų sukurto religinio atvaizdo ir portreto svarbą galima laikyti išskirtiniu LDK regiono bruožu, nes čia, skirtingai nei daugelyje Vidurio ir Vakarų Europos miestų, nėra itin populiarūs „žemieji žanrai“, olandų ir flamandų tapyba. Vyskupų kolekcionavimas iš esmės sutampa su bendrosiomis XVII a. II pusės-XVIII a. tendencijomis, o jų rinkiniai išsiskiria labiau pačių objektų ypatumais ir jų funkcionavimu nei rūšiniu savitumu. Straipsnyje analizuojamas iki šiol netyrinėtas Vilniaus vyskupo koadjutoriaus Juozapo Stanislovo Sapiegos dailės rinkinys. Parodoma, kaip jo saugoti kūriniai reprezentavo savininką – Bažnyčios hierarchą ir didikų giminės narį, atskleidžiamas Sapiegos rinkinio ryšys su LDK Katalikų bažnyčios hierarchų ir kitų socialinių grupių kolekcionavimo tradicija, įvertinama jo vieta LDK kolekcionavimo, kaip galios ženklų reprezentavimo, istorijoje.

ENIn the focus of the article is the art collection of the Vilnius coadjutor bishop Józef Stanisław Sapieha, with a particular emphasis on its representational nature. The basic sources of reference are the inventory of Sapieha's posthumous property of 1754 held at the Manuscript Department of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine, correspondence and other sources. The collection is compared with the art collections of other 18th century collectors of the Grand Duchy of Lithuania, the hierarchs of the Catholic Church and the closest relatives of the Sapieha family. The proximity of the Sapieha collection to the collections of representatives of the social elite of the Grand Duchy of Lithuania in the 18th century is revealed. The collection contains numerous religious images, relics and other devotional objects, and its large part is comprised of examples of secular painting, mainly portraits, which represent their owner not only as a high-ranking clergyman, but also as a member of a noble family. Landscapes and animalistic works, less common to earlier collections of clergymen, testify to the general changes of contents in the 18th century collections of the Grand Duchy of Lithuania and a change in the understanding of a valuable and prestigious collection gradually taking place in society. Rich and diverse in terms of genre, Sapieha's collection is probably one of the most extraordinary in the history of clergymen of the Grand Duchy of Lithuania. Placed in the context of the earlier tradition of bishops' collections, it reveals the taste of a clergyman of the late Baroque period and the increasingly secular character of his collection in the culture of the Grand Duchy of Lithuania at the dawn of the age of Enlightenment. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21973
Updated:
2019-08-20 16:27:05
Metrics:
Views: 34    Downloads: 11
Export: