Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco 1675-1677 m. sudaryti vizitacijų aktai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco 1675-1677 m. sudaryti vizitacijų aktai
Alternative Title:
  • Acta visitationum sub domino Casimiro Pac episcopo Samogitiae anno 1675 et 1677 conscripta
  • Žemaičių vyskupijos vizitacija, 1675-1677 m
Editors:
Paknys, Mindaugas, sudarė, parengė [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011.
Pages:
XIII, 981 p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 10
Notes:
Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Įvadas (liet., angl.): p. VII-XIII.
Summary / Abstract:

LTŠaltinių publikacijoje pateikiamos dvi rankraštinės knygos, kurios šiuo metu saugomos Kauno arkivyskupijos kurijos archyve (b. 138 ir b. 139). Jose esantys aktai - tai nuorašai, kurie buvo padaryti iš originalių dokumentų netrukus po vizitatorių darbo pabaigos. 1675-1677 m. vysk. Kazimiero Paco (1667-1695) vykdyta Žemaičių vyskupijos bažnyčių generalinė vizitacija - pati plačiausia ir vientisiausia, lyginant su visomis ikitolinėmis Žemaičių vyskupijoje. Buvo aplankytos ir vizituotos visos vyskupijoje esančios parapinės ir filijinės bažnyčios, aprašytos parapijose esančios koplyčios. 1675 m. gruodžio 20 d. generalinė vizitacija pradėta Varnių katedros aplankymu. Toliau buvo persikelta į Rietavo (išlikusios 9 parapijų aprašymai), Joniškio (10 parapijų) dekanatus, pradėtas vizituoti Šeduvos dekanatas (7 parapijos). Šis vizitacijos etapas baigtas Saločių parapijos vizitacija 1676 m. kovo 29 d. Vėliau vizitacija pratęsta 1677 m. pradžioje. Baigti lankyti Šeduvos (Tverų parapija), Joniškio (Tryškių parapija) ir Šeduvos (4 parapijos) dekanatai, pradėti vizituoti Kražių (8 parapijos) Skuodo (6 parapijos) ir Virbalio (4 parapijos) dekanatai. Ne visi vizitacijų aktai (ar jų nuorašai) išliko, trūksta bent 34 parapijų būklės aprašymo, tačiau išlikę 52 parapijų aprašymai pateikia išsamų vaizdą apie Žemaičių vyskupijos būklę. Bažnyčiai suaukoto turto gausa leidžia manyti, kad po XVII a. vidurio šalį ištikusio Tvano, Žemaitija jau buvo atsigavusi: bažnyčios prižiūrimos, puošiamos, kūrėsi religinės brolijos, buvo puoselėjamas geradarių atminimas. Naudotis leidiniu padeda dvi - asmenvardžių ir vietovardžių - rodyklės.

ENThe publication of sources presents two manuscript books, which are currently stored in the Kaunas Archdiocese Curia Archives. These documents are copies of original documents made after the end of visitors’ work. The general visitation of churches of Žemaičiai performed in 1675–1677 by Bishop Kazimierz Pac (1667–1695) is the widest and most coherent, if compared with all previous visitations. All the churches in the region were visited and their chapels were described. On 20 December 1675, the general visitation was commenced from the Cathedral of Varniai. Then the visitation moved to Rietavas (descriptions of 9 parishes have survived), the deanery of Joniškis (10 parishes), the deanery of Šeduva. This stage of visitations ended with the visitation of Saločiai parish on 29 March 1676. Then the visitation was continued at the beginning of 1677. Visitations to deaneries of Šeduva and Joniškis were accomplished. Not all acts of visitations (or their copies) survived to the present day. There are at least 34 descriptions of conditions of parishes missing, however, the survived 52 descriptions present an extensive picture of the condition of the diocese of Žemaičiai. The amount of the property sacrificed to the church allows supposing that after the flooding of the 17th c., Žemaitija was recovering: churches were supervised, decorated, religious brotherhoods were establishing. The use of the publications is facilitated with the help of two indexes of personal and place names.

ISBN:
9789986592679
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30773
Updated:
2022-06-20 09:45:49
Metrics:
Views: 48    Downloads: 14
Export: