Pažaislio vienuolyno dekoro ikonografinė programa : nauji tyrinėjimų aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pažaislio vienuolyno dekoro ikonografinė programa: nauji tyrinėjimų aspektai
Alternative Title:
Iconography of Pažaislis' Camaldolese monastery: new aspects of researches
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2001, t. 21, P. 7-26. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pažaislio vienuolynas; Ikonografija; šv. Brunonas Kverfurtietis; šv. Adalbertas Vaitiekus; Krikščioniškos misijos; Pažaislis monastery; Iconography; St. Brunon of Querfurt (Boniface); St. Adalbert of Prague; Christian missions.
Keywords:
LT
Ikonografija / Iconography; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Šventieji / Saints; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTPažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio freskų ikonografinė programa pradėta tyrinėti visai neseniai. Straipsnyje aptariama tik viena - krikščioniškųjų misijų, X a. pab.-XI a. pr. vykusių į baltų kraštus - tema, kuri pradedama presbiterijoje. Krikščioniškųjų misijų tema pratęsiama koridoriuose abipus presbiterijos - šiaurinėje dalyje prie kapitulos ir pietinėje dalyje prie zakristijos - vienuolikos paveikslų cikluose pasakojama apie du šventuosius misionierius. Galvojama kad abu ciklai skirti šv. Romualdo amžininkams ir jo mokiniams vienuoliams benediktinams - Prūsijos apaštalui šv. Adalbertui Vaitiekui ir Lietuvos apaštalui šv. Brunonui Kverfurtiečiui. Šv. Adalberto ciklo paveikslai išdėstyti paeiliui nuo jo konsekravimo Prahos vyskupu iki vainikavimo. Cikle nėra paveikslo, kuriame butų pavaizduotas šv. Adalberto Vaitiekaus nužudymas kaip konkretus veiksmas, galbūt dėl to, kad tikslios mirties aplinkybės nebuvo žinomos. Tačiau šventojo kankinystę liudija svarbūs skulptūrinio dekoro elementai - keturios palmės šakos. Koridoriaus prie zakristijos skulptūrinis dekoras analogiškas aptartajam, o freskos pasakoja apie kitą kankinį šv. Brunoną Bonifacą iš Kverfurto. Taigi ir šiuokart vieta prie zakristijos jam paskirta neatsitiktinai, nes čia buvo krikštykla, o šv. Brunono Bonifaco misija labiau pasisekusi, nes jis atliko krikšto aktą. Šv. Brunonui Bonifacui skirtas paveikslų ciklas yra ypač vientisas: labai tiksliai atrinkti ir pavaizduoti pagrindiniai su misija susiję įvykiai - nuo jo laiminimo misijoms iki ėmimo dangun.

ENThe iconographic programmes of mural paintings of Pažaislis convent ensemble were started to be studied relatively recently. The article discusses only one of them, i. e. Christian missions to the Baltic lands at the end of the 10th – beginning of the 11th century, which is started in the presbytery. The subject is continued in the corridor on both sides of the presbytery – in the Northern part by the chapter and in the Southern part by the sacristy – the cycles, consisting of eleven paintings tell the story of two holy missionaries. There are reasons to believe that both cycles are dedicated to two Benedictine monks, who were contemporaries and apprentices of St. Romuald, i. e. St. Adalbert of Prague – “the Apostle of the Prussians” and St. Bruno of Querfurt – “the Apostle of the Lithuanians”. The paintings in the cycle, dedicated to St. Adalbert are presented in succession from his consecration as the Bishop of Prague till his coronation. The cycle does not have a painting, which would show his killing as a specific action, most likely, due to the fact that the exact circumstances of his death were unknown. However the fact of martyrdom of the said saint is evidenced by important elements of the sculpture decorations, i. e. four palm branches. The sculpture decoration of the corridor by the sacristy is analogical to the aforementioned one and the mural paintings tell the story of the other martyr St. Bruno and Boniface of Querfurt. Therefore in this case the place by the sacristy is dedicated to the said martyr not incidentally, since previously a baptistery existed in the location and the mission of St. Bruno and Boniface was more successful, since he actually performed the act of baptism. The cycle of paintings, dedicated to St. Bruno and Boniface is especially integral: the main events, related to the mission – from the blessing to the assumption are selected and imaged very accurately.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15100
Updated:
2018-12-20 22:53:38
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: