Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiluvos bazilikos interjero dailė: idėjinės programos metmenys
Alternative Title:
Art of the Interior of the Basilica in Ðiluva: Outline of the Idea Programme
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šiluva; Sakralinė; Bažnyčios; Bazilikos; Skulptūra (dailės šaka); Skulptūros (kūriniai); Paveikslai; Altoriai; Interjeras; Skulptoriai; Barokas; Vėlyvasis; Šventieji; Vaizdavimas; Church; Iconography; Altare.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Bazilikos; Religinis menas / Religious art; Interjeras; Paaugliai / Adolescents; Paveikslai; Skulptoriai; Šiluva; Šventieji / Saints; Vaizdavimas; Vėlyvasis.
EN
Altare; Church.
Summary / Abstract:

LTŠvč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika . vertingas XVIII a. antrosios pusės vėlyvojo baroko meno kūrinys. Bazilikos ikonografinėje programoje plėtojamos trys pagrindinės persipinančios temos: Dievo Motinos, pagimdžiusios pasauliui žadėtąjį Išganytoją, Jėzaus Kristaus, įsteigusio Bažnyčią, ir Bažnyčios. Šias temas papildo šalutinės potemės, pasakojančios apie svarbius šiai programai Senojo ir Naujojo Testamento įvykius, Bažnyčios įkūrėjus . apaštalus, prie Bažnyčios augimo žymiai prisidėjusius šventuosius. O bažnyčios vidaus puošybos esmę sudaro trijų altorių ansamblis, apimantis presbiterijos ir šoninių navų erdves, keturi altoriai prie piliorių, sakykla ir krikštykla bei vargonų choro tribūna ir jų prospektas vidurinės navos erdvėje. Bažnyčios interjere įkūnyta skulptoriaus Tomo Podgaiskio meninė programa yra įtaigi ir vaizdi, jai būdingas barokinis veržlumas, derinamas su klasicistine rimtimi, dramatizmas, iliuziniai efektai. [Iš leidinio]

ENIn the iconographical program of the Basilica of The Blessed Virgin Mary.s Birth of Šiluva the main three interlacing themes are developed: Mother of God who gave the birth to the Saviour, Jesus Christ who established the Church and the Church. These three themes are also supplemented by other subjects from Old and New Testaments whish are important for whole iconographical program. The essence of the church interior decoration consists of three altars ensemble, which is located in the space of presbytery and side naves, four altars by pillars, pulpit and baptistery and also loft stand in the space of central nave. The iconographical program of this church is realized of the sculptor Tomas Podgaiskis. The iconographical program contains dramatization, beautiful visual effects, baroque dash which matches with seriousness of Classicism. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15186
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: