Pabaisko dekanato vizitacija 1782-1784 m. : atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Pabaisko dekanato vizitacija 1782-1784 m: atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu
Alternative Title:
Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782-1784 peracta
Editors:
Baliulis, Antanas, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010.
Pages:
366 p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 9
Notes:
R-klės / sudarė Martynas Jakulis, Mindaugas Paknys, p. 323-366.
Contents:
Įvadas (liet., angl.) / Darius Baronas, p. VII-X.
Summary / Abstract:

LTPublikuojami Pabaisko dekanato bažnyčių, klebonijų ir jų turto vizitacijos aktai. Pagrindiniai skelbimo principai išdėstyti anksčiau paskelbtų Kauno, Breslaujos, Ukmergės dekanatų jau išleistuose tomuose. Pabaisko dekanato parapijų vizitacijos aktai rašyti mažiau taisyklinga kalba ir dažnai modernia kalba sunku sudaryti normalų sakinį, įvairuoja atskirų ne tik lenkiškų, bet ir lotyniškų žodžių rašyba, rašymas iš didžiosios raidės ir pan. Perteikiant tekstą rankraštyje sutrumpintų žodžių galūnės ir žodžiuose praleistos raidės čia spausdinamos kursyvu, laužtiniuose skliausteliuose įrašomas ir vienas kitas žodis, be kurio būtų sunkiau suvokti prasmę, lenktiniai skliausteliai paliekami ten, kur jie buvo rankraštyje. Kai kurie, nors ir netaisyklingi, tačiau anuomet įprastai vartoti žodžiai paliekami nemoderninti, jeigu suprantama jų prasmė. Klaidos, atsiradusios perrašant rankraštį (pasikartojimai, praleistos raidės, netinkami linksniai ir pan.) ir trukdančios teisingai suprasti teksto turinį, publikacijoje ištaisomos. Taip pat sumoderninama kai kurių šiandien neįprastai atrodančių žodžių rašyba. Sutrumpintai rašytos titulų ir mandagumo formulės paliekamos, santrumpų sąrašas spausdinamas knygos pradžioje. Kadangi rankraštyje skyrybos ženklų ir didžiųjų raidžių rašyba įvairuoja, tekstą stengtasi sakiniais suskirstyti pagal prasmę. Neaiškios vietos, žodžiai ar sakiniai, klaidingai nurodyti vardai, datos ar skaičiai, taip pat rečiau pasitaikančios rašybos formos žymimos ženklu [!] arba [?]. Atskirais atvejais teksto taisymai nurodomi išnašose. Knygos gale pridedamos asmenvardžių, vietovardžių ir dalykų rodyklės.

ENThe documents pertaining to the inspection of churches and rectories of Pabaiskas deanery and their assets are published. The key principles of publication were stated in the volumes already published by Kaunas, Breslauja and Ukmergė deaneries. The inspection documents of rectories of Pabaiskas deanery are written in what may be called an informal language, therefore, the meaning of some sentences is difficult to grasp. The writing of Polish and Latin words, their capitalisation, etc. is not consistent throughout the documents. While re-writing the text, the word endings and other letters that were left out in the original manuscript were written in italics, since it would be difficult to comprehend the text otherwise; brackets were left in their original positions. Some words which are not in regular use now but which were used at that time were left without replacing them with modern equivalents, in case that their meaning was possible to grasp. The errors which occurred while re-writing the manuscript (repetitions, missing letters, improper cases, etc.) and which hinder the correct understanding of the text were corrected in the publication. Also, the spelling of some words that would look unusual today was also updated. The titles and polite expressions were left abbreviated with the list of abbreviations provided in the beginning of the book. Since the use of punctuation and capitalisation in the manuscript was not consistent, the text was structured into sentences based on the meaning. Unclear sections, words or sentences, erroneous names, dates or numbers and rarely used spelling cases were indicated with [!] and [?] signs. In individual cases, text corrections were explained in footnotes. The indices of personal names, place-names and subjects were provided at the end of the book.

ISBN:
9789986592631
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28065
Updated:
2022-06-20 09:47:25
Metrics:
Views: 74    Downloads: 5
Export: