XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje
Alternative Title:
18th c. Wall Painting in the Architecture of Lithuanian Churches
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
280 p
Contents:
Įvadas — Tyrinėjimų pagrindas: šaltinių ir literatūros apžvalga — Kilmė, paplitimas, kūrėjai — Eksterjerų meninė polichromija — Sienų tapyba interjeruose: Tapyba architektūrinėje erdvėje; Ikonografija — Dominikonų dvasingumo atspindžiai Vilniaus šv. Dvasios vienuolyno sienų tapyboje — Temos, siužetai ir jų interpretacija — Dominikonai -Rožinio maldos kūrėjai ir platintojai — Rožinis: Džiaugsmingoji dalis; Skausmingoji dalis; Švč. Mergelės Marijos litanija; Garbingoji dalis — Pabaiga — Žodynėlis — Santrumpos — Šaltiniai — Literatūra — Priedai: Duomenys apie XVIII a. sienų tapybą LDK sakraliojoje architektūroje; Meistrai, XVIII a. sienų tapyba dekoravę LDK sakraliuosius statinius; Asmenvardžių rodyklė; Vietovardžių rodyklė; Iliustracijų sąrašas; Eighteenth-Century Mural Paintings within Church Architecture of Lithuania (Summary); XVIII-wieczne malarstwo šcienne w architekturze košciolow na Litwie (Streszczenie).
Keywords:
LT
18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Religinis menas / Religious art; Tapyba / Painting.
Reviews:
Recenzija leidinyje Menotyra. 2005, Nr. 2 (39)
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau LDK) XVIII a. vėlyvojo baroko ir rokoko sienų tapyba bažnyčių architektūroje. Čia aprėptos tiek mūrinės, tiek medinės bažnyčios. Knygoje plačiau analizuojami būdingiausi to meto polichromijos pavyzdžiai statinių eksterjeruose bei interjeruose, aptariamas jų išsidėstymas architektūrinėje erdvėje ir ikonografijos raiška. Į apžvalgos lauką vienu ar kitu aspektu pateko visi autorės „suregistruoti“ išlikę arba sunykę, bet iš archyvinių dokumentų, publikacijų ir restauratorių tyrimų žinomi paminklai. Panoraminė apžvalga padeda geriau įvertinti XVIII a. LDK monumentaliosios sienų tapybos plėtojimosi kryptis, pobūdį ir meninius ypatumus. Tekste plačiau neaprašyti pavyzdžiai yra bent trumpai apibūdinti prieduose. Taip pat tekstą pildo XVIII a. sienų tapybos srityje dirbusių meistrų katalogas. Stengiantis bent teoriniu lygmeniu išsaugoti vertingą, tačiau nykstantį XVIII a. sienų tapybos ansamblį, knygoje itin išsamiai aptarta Vilniaus dominikonų Šv. Dvasios vienuolyno pirmo aukšto dekoro ikonografija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Sakralinė architektūra; Bažnyčios; Sakralinė dailė; Sienų tapyba; Retabulai; Iliuzijos; Stiliai; Barokas; Barock; Church.

ENThe monograph discusses the 18th c. late Baroque and Rococo wall painting in the church architecture of the Grand Duchy of Lithuania (hereinafter – GDL). The discussion covers brick and wooden churches. The book provides thorough analysis of archetypal examples of polychromic in construction interior and exterior, discusses its arrangement in the architectural space and its iconographic expression. The discussion covers all monuments that survived or were lost, but are known from archival documents, publications and restorers’ research, ‘registered’ by the author herself. A panoramic overview helps to perform better evaluation of development, nature and peculiarities of monumental 18th c. wall painting in the GDL. Examples that are not thoroughly described in the text are briefly described in appendixes. The catalogue of artists who worked in the field of 18th c. wall painting is also added to the text. Since the book aims at preserving a valuable but endangered 18th c. wall painting collection at least on a theoretical level, the book provides a thorough discussion of iconography of the first floor decoration of the Dominican church of the Holy Spirit in Vilnius.

ISBN:
9986571987
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9942
Updated:
2020-10-23 09:13:47
Metrics:
Views: 128    Downloads: 45
Export: