Žemaičių vyskupijos bažnytinės brolijos ir pamaldumas Švč. Mergelei Marijai 1675–1677 m. vizitacijos duomenimis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių vyskupijos bažnytinės brolijos ir pamaldumas Švč. Mergelei Marijai 1675–1677 m. vizitacijos duomenimis
Alternative Title:
Church fraternities of the samogitian bishopric and the piety to the Blessed Virgin Mary according to the visitation data of 1675–77
In the Book:
Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje / sudarytoja Gabija Surdokaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. P. 31-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnytinės brolijos; Pamaldumas; Švč. M. Marija; Švč. Mergelė Marija, Žemaitija, bažnyčia, parapija; Žemaitija (Samogitia); Žemaičių vyskupija; Blessed Virgin Mary; Church; Church fraternities; Devotion; Diocese of Žemaitija (Medininkai); Parish; Samogitia; Žemaitija (Samogitia).
Keywords:
LT
Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Bažnytinės brolijos; Pamaldumas; Šventieji / Saints; Žemaičių vyskupija.
Summary / Abstract:

LTŽemaičių vyskupijos vizitacija. Tai pirmoji išlikusi vizitacija, apimanti iki 1636 m. susiformavusius visus šešis (Rietavo, Kražių, Joniškio, Šeduvos, Skuodo ir Virbalio) Žemaičių vyskupijos dekanatus, todėl turi didelės istorinės vertės. Šios vizitacijos medžiaga leidžia kompleksiškai apžvelgti Katalikų bažnyčios padėtį Žemaitijoje XVII a. antrojoje pusėje. Vizitatorius užfiksavo tuometinę bažnyčių padėtį, tačiau dažnai pateikdavo neišsamias žinias. Straipsnyje remiantis 1675-1677 m. vizitacija siekiama atskleisti brolijų tinklą Žemaitijoje, apibūdinti jų altorių teologinius siužetus, parodyti brolijų pamaldumo tradicijas, sielovados ypatumus, apibūdinti organizacinius ir finansinius reikalus. Švč. Mergelės Marijos garbei pašvęstos brolijos buvo populiariausios visoje Europoje. Šiame darbe analizuojama kiek jos buvo išplitusios Žemaitijoje, kaip per šias brolijas buvo gilinamas pamaldumas Švč. Mergelei Marijai.

ENVisitation of the Samogitian Diocese is the first remaining visitation covering all six deaneries (Rietavas, Kražiai, Joniškis, Šeduva, Skuodas and Virbalis) of the Samogitian Diocese which formed before 1636; therefore, it has a great historical value. The data of this visitation enable having a complex overview of the situation of the Catholic Church in Samogitia in the second half of the 17th c. The visitor recorded the then state of churches; however, the information was rarely exhaustive. Based on the visitation carried out in 1675–1677, the paper attempts to reveal the fraternity network in Samogitia, describe the theological plots of their altars, show the piety traditions of fraternities, the peculiarities of pastoral care, describe the organisational and financial issues. The fraternities devoted to the Blessed Virgin Mary were most popular throughout Europe. This paper analyses the scope of their spread in Samogitia and how these fraternities contributed to deepening piety to the Blessed Virgin Mary.

ISBN:
9789955868361
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33103
Updated:
2020-08-26 15:35:56
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: