Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611-1651 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611-1651 m.)
Alternative Title:
Acta visitationum dioecesis Samogitiae (A. D. 1611-1651)
Editors:
Jovaiša, Liudas, parengė, sudarymas, įvadas [edt, com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011.
Pages:
XLII, 477 p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 11
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Žemaičių vyskupijos vizitacijos ir jų aktai (1576-1655) / Liudas Jovaiša, p. IX-XXXI.
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LT Katalikiškosios Reformos epocha – tikras įvairių rūšių vizitacijų „aukso amžius", kurio aušrą nulėmė ganytojiškos vyskupų tarnystės atgijimas. Dėsninga, kad būtent šio laikotarpio vizitacijų aktai yra vieni gausiausiai ir geriausiai išlikusių šio tipo Bažnyčios istorijos šaltinių per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją. Tarp jų įvairove ir gausa ypač išsiskiria XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios Žemaičių vyskupijos archyviniai šaltiniai, išsaugoję seniausius Lietuvoje apaštališkojo vizitatoriaus, vyskupų ir dekanų vizitacijų aktų tekstus. Siame leidinyje skelbiami visi XVII a. I pusės Žemaičių vyskupijos ir jos dekanatų vizitacijų aktai bei jų fragmentai, kuriuos iki šiol pavyko aptikti publikacijos rengėjui. Tokiu būdu šis tomas įsiterpia tarp kitų dviejų publikacijų- apaštališkojo nuncijaus Giovanni Andrea Caligari auditoriaus Tarkvinijaus Pekulo 1579 m. atliktos Žemaičių vyskupijos vizitacijos aktų fragmentų ir 1675-77 m. Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco atliktos generalinės vizitacijos aktų – ir užpildo tarp aukščiau minėtų leidinių iki šiol buvusią spragą. Publikaciją sudaro dvi dalys: pirmojoje skelbiami generalinių, antrojoje – dekanatų vizitacijų aktai. Kaip priedas skelbiamas dekano vizitacijos akto klausimynas, patvirtintas 1639 m. Žemaičių vyskupijos sinodo ir kitados publikuotas tarp jo nutarimų. Didžioji skelbiamų tekstų dalis publikuojama iš originalių, vyskupijos archyvui skirtų egzempliorių, kuriuose chronologine tvarka surašyti kokios nors bažnyčių grupės vizitacijų aktai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Gniezno arkivyskupija; Žemaičių vyskupija; Vizitacija; Generalinė vizitacija; Dekanatas; Parapija; Katalikų bažnyčia; The Grand Duchy of Lithuania; The Gniezno archdiocese; The Samogitian diocese; Visitation; The General Visitation; Decanate; Parish; The Catholic Church.

ENThe epoch of Catholic Reform is the real “golden age” for various visitations, the dawn of which was determined by the revival of the pastoral work of bishops. Visitation acts of namely this period are among the most abundantly and best survived Church historical sources of this type throughout the entire history of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). Archival sources of the Samogitian Diocese of the end of the 16th c. – the beginning of the 17th c. are characterised by diversity and abundance; they preserved the oldest texts of visitation acts of the apostolic visitor, bishops and deans in Lithuania. The book publishes all visitation acts of the Samogitian Diocese and its deaneries of the first half of the 17th c. as well as their fragments that have been found by the compiler so far. Thus, the volume fills the gap between the other two publications, i.e. the fragments of visitation acts of the Samogitian Diocese carried out in 1579 by auditor Tarquinius Peculus of apostolic nuncio Giovanni Andrea Caligari and the acts of general visitation carried out in 1675–1677 by Samogitian Bishop Kazimieras Pacas. The publication consists of two parts: the first part publishes general visitation acts, while the second one deanery visitation acts. A questionnaire of deanery visitation act, approved in 1639 by the Samogitian Diocese Synod and once published among its resolutions, is appended. The major part of texts are published from original copies intended for the diocese archive, which chronologically list visitation acts of a certain church group.

ISBN:
9789986592686
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34473
Updated:
2022-06-20 09:43:34
Metrics:
Views: 138    Downloads: 43
Export: