Pedagogų nuostata į ugdytinių integraciją ir segregaciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų nuostata į ugdytinių integraciją ir segregaciją
Alternative Title:
Teachers 'attitude to integration and segregation of their pupils
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2003, Nr. 1 (8), p. 115-122
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Pedagogika / Pedagogy; Socialinė politika / Social policy; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teorinio ir empirinio tyrimo priemonėmis įrodoma, kad neigiamas pedagogų požiūris į neįgaliųjų integraciją mokykloje yra susijęs su bendresne nuostata - neigiamu požiūriu į bet kokį silpnesnį (kognityvinių ar socialiniu požiūriu) moksleivį apskritai. Atskleidžiama, jog neigiamas požiūris į integraciją yra pedagogų segregacinių nuostatų dedamoji. Panaudojant statistinio tyrimo priemones - faktorinę analizę ir daugiamatę regresiją - įrodoma, kad segregacinis požiūris yra dar universalesnio tipo nuostatų, t. y. autoritarinių nuostatų, dedamoji. Tyrimo išvados paremtos 598 šalies pedagogų anoniminės apklausos raštu duomenimis. Tyrimo duomenys apie pedagogų požiūrį į integraciją ir segregaciją iš dalies siejasi su kitų tyrinėtojų (Ališausko, Ambrukaičio, Ruškaus, Kaffemanienės) gautais duomenimis. [Iš leidinio]With the help of theoretical and empirical investigation the article proves that teachers' negative attitude to integration of the disabled at schools is associated with a more general conviction - a negative attitude to any more powerless (in cognitive or social aspect) pupil on the whole. It shows that the negative attitude to integration merges from the segregationally convictions of the teachers. Using factor analysis and multiple regressions as statistic investigative means it is proves that segregationally attitude in its own way induces even more universal c convictions namely authoritarian convictions. Segregationally attitude of the teachers have a very high significance of a positive and statistic correlation with other dimensions of educational authoritarianism: 1) positive attitude to corporal punishment 2) positive attitude to improper psychological sanctions 3) worshipping quantitative assessment 4) negative attitude to pedagogical improvisation and educational novelties 5) with general educational authoritarianism. When the dimensions of authoritarianism are defined by independent variable and segregationally attitudes by dependent variable there are received fairly persuasive parameters of the regression model - r=0,59 (r2=0,35), p<0,000. Conclusions of the investigation are based on the data of written anonymous questioning of 598 Lithuanian teachers. [Text from author]Reikšminiai žodžiai: Autoritarizmas; Integracija; Mokytojų požiūris; Negalia; Pedagoginis autoritarizmas; Perfekcionizmas; Segregacija; Socialinė integracija; Socialinė segregacija; Authoritarianism; Disability; Educational authoritarianism; Integration; Perfectionism; Segregation; Social integration; Social segregation; Teachers' attitude.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42636
Updated:
2019-02-27 19:10:46
Metrics:
Views: 63    Downloads: 21
Export: