The Role of youth's authoritarian attitudes measurement investigating the hidden curriculum

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of youth's authoritarian attitudes measurement investigating the hidden curriculum
Alternative Title:
Jaunimo autoritarinių nuostatų matavimo vaidmuo tiriant nematomąjį ugdymo turinį
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 5 (37), p. 88-96
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socializacija / Socialization; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas autoritarizmo reiškinys ugdymo ir socializacijos procese. Autoritarizmas aprašomas ne tik kaip nepageidautinas socializacijos rezultatas, bet ir kaip nematomojo ugdymo turinio (hidden curriculum) išdava. Pristatoma autoritarizmo ir autoritarinės asmenybės koncepcija bei aprašoma autoritarizmo teorinių ir empirinių tyrinėjimų istorija. Straipsnio autoriai pateikia savo atliktų autoritarizmo tyrimų rezultatus bei aprašo autoritarizmą matuojančių instrumentų adaptacijos Lietuvoje patirtį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Autoritarinė asmenybė; Autoritarizmas; Edukacija; Jaunimas; Jaunimo nuostatos; Nematomas ugdymas; Nematomas ugdymo turinys; Socializacija; Ugdymas; Authoritarianism; Autoritarian personality; Autoritarism; Education; Hidden curriculum; Socialisation; Socialization; Youth; Youth attitudes.

ENThe article deals with the phenomenon of authoritarianism in the process of education and socialization. Authoritarianism is defined not only as an unwanted result of socialization, but as an outcome of hidden curriculum. The conception of authoritarianism and authoritarian personality is presented as well as the history of theoretical and empirical research in authoritarianism is overviewed. The authors of this article submit the results of their research on this phenomenon and describe the Lithuanian experience of adapting the authoritarianism measurement instruments. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43054
Updated:
2018-12-17 11:07:07
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: