Pedagogų autoritarizmas kaip diagnostinis konstruktas : struktūros klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų autoritarizmas kaip diagnostinis konstruktas: struktūros klausimai
Alternative Title:
Authoritarianism of teachers as a diagnostic construct: preliminary validation
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 1 (33), p. 27-41
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami Lietuvos pedagogų (N=593) autoritarinių nuostatų tyrimo rezultatai. Remiantis bendrąja autoritarinės asmenybės teorija, pedagogų nuostatos operacionalizuojamos penkiomis dimensijomis, atspindėtomis 46 klausimuose. Tai: 1) požiūris į fizines bausmes; 2) požiūris į nekorektiškas psichologinio poveikio priemones; 3) silpnųjų ugdytinių segregavimo orientacija; 4) konservatyvus (kiekybinisnorminis ir nediskursyvus) ugdytinių vertinimas bei 5) rezistencija naujovėms ir pokyčiams mokykloje. Visos minėtos turinio dimensijos sudaro vienmatę, statistiškai gryną ir teoriškai prasmingą faktorinę struktūrą. Aibinė subskalių koreliacija su išoriniu kriterijumi regresijos modelyje pasiekia 0,61, o visi betakoeficientai tenkina itin griežtą (p≤0,000) statistinio patikimumo ribą. Interpretuodami gautus duomenis, autoriai inicijuoja švietimo politikos diskusiją. Atkreipia dėmesį, jog kai kurie šalyje vykdomos švietimo reformos momentai (ugdytinių ir mokyklų vadinamasis "išgryninimas" bei perdėta orientacija į kiekybinį-norminį vertinimą) tiek teoriškai, tiek empiriškai pasirodo beesantys autoritarinių nuostatų indikatoriais. Teigiamas požiūris į fizines bausmes teigiamai ir labai patikimai (p≤0,000) koreliuoja su likusiais 4 diagnostiniais indikatoriais (rmin=0,22 rmax=0,46). Įskaitant ir tuos indikatorius, kurie dabartinėje švietimo reformoje yra pabrėžiami kaip siekiamybė ir vertybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Autoritarinės Lietuvos pedagogų nuostatos; Autoritarizmo struktūra; Diagnozė; Pedagoginė raiška; Pedagogų autoritarizmas; Švietimo politika; Authoritarian attitudes of Lithuanian teachers; Diagnosis; Education policy; Pedagogical expression; Structure of authoritarianism; Teacher authoritarianism.

ENThe article introduces the results of a survey on authoritarian attitudes of Lithuanian teachers (N=593). The research has been based on the general theory of an authoritarian personality, and it operationalizes the attitudes of teachers along five dimensions reflected in 46 items. The dimensions are as follows: 1) attitude towards physical punishment; 2) approach to improper psychological sanctions; 3) orientation towards segregation of underachieving, socially disadvantaged and disabled schoolchildren; 4) conservative (quantitative, norm-oriented and nondiscursive) assessment of schoolchildren; 5) resistance to innovation and change at school. Based on the above-mentioned dimensions PC extracted single factor that meets almost excellent model-fit and it can be easily theoretically interpreted. Multiple correlation of five sub-scales with the external authoritarian criterion in the regression model reaches 0.61.All the beta-coefficients are highly significant (p≤0,000). Interpretation of the results suggests a possibility to initiate discussion on education policy. The researchers point out that some instances of the education reform implemented in Lithuania, for example, "purification" of schools (which in fact implies purification of schoolchildren), or excessive orientation towards quantitative, normoriented assessment theoretically and empirically appear to be the indicators of authoritarian attitudes. A favorable attitude towards physical punishment stands in positive and highly significant correlation (p≤0,000) with the rest four diagnostic indicators (rmin=0,22 rmax=0,46). The same stands for the indicators, which are considered to be pursuant and valuable in the contemporary education reform. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41508
Updated:
2020-12-27 19:30:03
Metrics:
Views: 44    Downloads: 6
Export: