Mokytojas kaip tyrėjas: koncepto operacionalizacija ir veiklos perspektyva ugdant emocijų ir elgesio problemų turinčius vaikus

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMokytojas kaip tyrėjas: koncepto operacionalizacija ir veiklos perspektyva ugdant emocijų ir elgesio problemų turinčius vaikus
Kita antraštėA Teacher as a researcher: operationalization of a concept and activity outlook in educating children with emotional and behavioral problems
AutoriaiGeležinienė, Renata
LeidinyjeSpecialusis ugdymas [Special Education]. 2006, Nr. 2 (15), p. 27-36
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
ENTeacher as researcher; Emotional and behaviour difficulties of childrens
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje apžvelgiamas Lietuvos ir užsienio literatūroje pateikiamas mokytojo kaip tyrėjo konceptas, kuris orientuotas į ugdomosios situacijos analizę. Mokytojas, atsižvelgdamas į ugdytinio asmenybę, planuoja ir numato ugdomąją veiklą (tikslą, turinį ir metodus), renka ir analizuoja grįžtamąją informaciją. Jos pagrindu ugdymo rezultatai lyginami su užsibrėžtais tikslais ir vėl planuojama ugdomoji veikla. Mokytojo kaip tyrėjo konceptas grindžiamas nuolatiniu profesiniu tobulėjimu, refleksyvia praktika, refleksyviu tyrinėjimu – veiklos tyrimu. Žvalgomojo kokybinio tyrimo metu atskleidžiama bendrojo lavinimo mokyklos realybėje egzistuojanti mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, ugdymo situacija, apibūdinama pedagogų vykdoma tiriamoji veikla. [Iš leidinio]

ENThe article examines the concept of teacher as a researcher found in Lithuanian and foreign literature, which is oriented towards analysis of educational situation. A teacher takes into account personality of a pupil in planning and selecting types of educational activities (goal, content and methods), collects and analyzes feedback information. On its basis, educational results are compared to defined goals and, again, educational activity is planned. The concept of a teacher as a researcher is based on continuous professional self-improvement, reflexive practice, reflexive research – investigation of activities. In the course of a qualitative research, the author identifies educational situation faced by pupils, suffering from emotional and behavioral disorders, in general education schools, he describes research activities carried out by pedagogues.

ISSN1392-5369, 2424-3299
Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4928
Atnaujinta2018-12-20 23:09:28
Metrika Peržiūros: 4    Atsisiuntimai: 2