Adaptuotos bei modifikuotos ugdymo programos : taikymo efektyvumo veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adaptuotos bei modifikuotos ugdymo programos: taikymo efektyvumo veiksniai
Alternative Title:
Adapted and modified educational programmes: efficiency factors of management
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2002, Nr. 2 (7), p. 6-23
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Ugdymas / Education; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma tyrimo, atlikto Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, procedūra ir rezultatai. Tyrimo problemą atspindėjo probleminiai klausimai: ar šiuo metu vykstantys mokymo programų adaptavimo ir modifikavimo procesai tenkina mokinių specialiuosius poreikius? Kuo pasižymi mokymo programų, modifikavimo technologijų ir socialinio-psichologinio konteksto ryšys? Kokios turėtų būti principinės mokymo programų adaptavimo ir modifikavimo proceso optimizavimo kryptys? Taikyta kokybinė metodologija: naudojami ekspertų grupių (Ngrupių=5, Ndalyvių ekspertų=181) ir turinio (content) analizės metodai. Nustatyta, kad programų adaptavimas ir modifikavimas – kompleksinė problema, o jos sprendimas yra trijų kompetencijų – metodinės, partnerystės ir vadybinės – rezultatas. Tyrimu atskleistų trijų kompetencijų turinį sudaro metodo problema. Būtina kurti naujus mokymo metodus (orientuotus į darbą klasėje, kurioje vaikai dirba pagal skirtingas individualizuotas programas), partnerystės metodus (orientuotus į funkcijų pasidalijimą, tėvų įtraukimą) bei vadybinius metodus (orientuotus į komandinį darbą). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Adaptuotos ir modifikuotos programos; Aikymas; Bendradarbiavimas; Efektyvumas; EfektyvumasT; Efektyvus programų taikymas; Mokymo metodai; Specialių poreikių edukacinė programa; Ugdymo programos; Švietimas Lietuvoje; Adapted and modified programs; Collaboration; Curriculum for special needs, teaching methods; Education in Lithuania; Educational programmes; Efficiency; Factors of effective application programs; Management; Programs of education.

ENThe article presents the procedure and results of the research made in Lithuanian mainstream schools. The essence of the research was reflected by problematic questions: do the present processes of adapting and modifying programmes satisfy the special needs of pupils? What is characteristics to the links among the educational programmes, modification technologies and social-psychological context? What should be the principal directions of perfecting the process of adapting and modifying educational programmes? There has been applied qualitative methodological approach: methods of Delphi groups (Ngroups=5, Nparticipants experts=181) and content analysis. It has been determined that adaptation and modification of programmes are a complex problem and its solution is the result of methodological, collaborative and executive competence. The content of three competences revealed by the research is the problem of the method. It is necessary to create new teaching methods (oriented to work in the classroom where children have different individualized programmes), collaborative methods (oriented to division of functions, involving parents) and executive methods (oriented to team work). [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40147
Updated:
2018-12-17 11:06:12
Metrics:
Views: 132    Downloads: 38
Export: