Agresyvaus elgesio raiškos ypatumai vaikų globos namuose (tarp sutrikusio ir normalaus intelekto vaikų)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agresyvaus elgesio raiškos ypatumai vaikų globos namuose (tarp sutrikusio ir normalaus intelekto vaikų)
Alternative Title:
Peculiarities of expression of aggressive behaviour in the children care houses (between children with mental disorders and normal intellect)
Keywords:
LT
Agresyvus elgesys; vaikų globos namai; intelektas mokytojai; mokiniai; mokykla; auklėtojai.
EN
Aggressive behaviour; children care home; intellect; teachers; pupils; school; educators.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas agresyvaus elgesio tarp vaikų fenomenas. Remiantis atlikto tyrimo, taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, duomenimis, aiškinamasi globos namuose gyvenančių vaikų su normaliu ir sutrikusiu intelektu bei vaikų globos namų auklėtojų požiūris į jų globotinių agresyvų elgesį, jo priežastis bei raiškos ypatumus. Atskleidžiama, kaip ir kodėl pasireiškia agresija tarp minėtų vaikų grupių, įvardinami jų raiškos savitumai. Parodoma, kad globos namų auklėtiniai, o ypač sutrikusio intelekto vaikai dažniau už kitus patiria psichologinį ir fizinį smurtą, tačiau žymiai rečiau už kitus laiko jį agresijos išraiška. Jie dažniau už kitus psichologinį ir fizinį smurtą toleruoja, nelaikydami to agresijos formomis. Straipsnyje taip pat aptariami galimi veiksmingos kovos su agresijos apraiškomis būdai bei priemonės. [Iš leidinio]

ENOn the basis of the carried out research the article analyzes the attitude of children with mental disorders and normal intellect living in children care house and teachers of the children care house towards aggressive behaviour, its reasons and peculiarities of expression. It shows how and why the aggression between the mentioned groups of children appears. The possible effective ways of the fight against aggression are discussed as well. [From the publication]

ISBN:
9789955203605
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14773
Updated:
2016-11-11 19:55:48
Metrics:
Views: 1