Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai
Alternative Title:
Academic achievements of mildly mentally disabled students educated in different types of schools
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 18, p. 158-169
Keywords:
LT
sutrikæs intelektas; integruotas ugdymas; inkliuzija; specialieji poreikiai; akademiniai pasiekimai.
EN
mental disability; integrated education; inclusion; special needs; academic achievements.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje nesiliauja diskusijos apie sutrikusio intelekto vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje pranašumus ir trūkumus. Daugiausia tyrinėjamos ugdymo dalyvių nuostatos dėl sutrikusio intelekto vaikų integracijos ir sunkumų, su kuriais susiduriama organizuojant šių vaikų ugdymo procesą. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta palyginti skirtingo tipo mokyklose -bendrojo lavinimo ir specialiojoje -besiugdančių 14-15 metų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademinius pasiekimus mokantis lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos, remiantis pedagogų vertinimu. Akademiniams gebėjimams vertinti buvo naudota anketa/skalė, kuri sudarė dvi dalys: pirmoje pateikti uždaro tipo teiginiai, apibrėžiantys 14-15 metų vaikams pageidautinus lietuvių kalbos gebėjimus; antroje -uždaro tipo teiginiai, apibrėžiantys šio amžiaus vaikams pageidautinus matematikos gebėjimus. Įvertinti 46-ių 14-15 metų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių gebėjimai (vertino 56 pedagogai). Tyrimas apėmė Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Linkuvos, Radviliškio miestų bendrojo lavinimo ir specialiosiose mokyklose besimokančius vaikus. Remiantis pedagogų vertinimu, specialiosiose mokyklose besimokančių 14-15 metų nežymiai protiškai atsilikusių mokinių lietuvių kalbos gebėjimai yra geresni nei bendrojo lavinimo mokyklose besiugdančių tokią pat negalią turinčių jų bendraamžių, o pasiekimai matematikos srityje yra maždaug vienodo lygio. Straipsnyje yra aptariamos tokius rezultatus lėmusios priežastys, analizuojamos integruoto ugdymo problemos. Aprašyti tyrimo ribotumai.

ENThe discussions of advantages and disadvantages of nurturing of mentally disabled children at comprehensive schools are still going on in Lithuania. The attitudes of participants of the nurturing process regarding the integration of the mentally disabled children and the difficulties, faced when organizing their nurturing process, are mostly discussed. The article presents the study, aimed at comparing the academic achievements of 14 – 15 year old schoolchildren with small mental disabilities, studying at schools of different types – comprehensive and special when learning the Lithuanian (native) language and mathematics, referring to pedagogues’ evaluation. For the purpose of evaluation of academic abilities a questionnaire/scale of two parts was used: the first part presents the statements of closed type, describing the Lithuanian language skills, required from schoolchildren of 14 – 15 years old; the second – statements of closed type, defining the mathematics skills, required from the schoolchildren of the said age. The abilities of 46 14 – 15 year old schoolchildren with small mental disabilities were evaluated by 56 pedagogues. The study covered the schoolchildren, learning at comprehensive and special schools of Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Linkuva and Radviliškis. Referring to the pedagogues’ evaluation, the Lithuanian language skills of 14 – 15 year old schoolchildren with small mental disabilities, learning at special schools are better than those of their peers with similar disabilities, learning at comprehensive schools, the achievements in mathematics are of a similar level. The article discusses the reasons for the said results, analyzes the problems of integrated nurturing and describes the limitations of the study.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16226
Updated:
2018-12-17 12:01:23
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: