Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikus bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikus bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Educators' opinions about special needs children training at school
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 4 (20), p. 131-139
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pedagogai / Pedagogues; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSpecialiųjų ugdymosi poreikių vaikams reikalinga specialioji pedagoginė pagalba, kuri garantuotų veiksmingą tokių vaikų ugdymą. Taikant specialiųjų poreikių vaikų integruotą mokymą, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokomi bendrojo ugdymo įstaigose. Tačiau ar mokykla ir visuomenė yra pasirengusi priimti tokius vaikus? Įvairių apklausų rezultatai leidžia kelti prielaidas, kad pedagogai nepasirengę priimti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, o požiūris į neįgaliųjų integraciją pedagoginėje visuomenėje keičiasi nežymiai. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas - nustatyti bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus kaimo ir miesto bendrojo lavinimo mokyklose. Apklausoje dalyvavo 95 mokytojai (20 vyrų ir 75 moterys). Atlikta rezultatų analizė atskleidė, kad daugelis apklaustųjų pedagogų ne itin gerai suvokia darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, tačiau dominuoja išankstinės neigiamos nuostatos, nenoras ar nepasirengimas ugdyti šiuos vaikus. Didesnę darbo patirtį su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais turi miesto mokyklos pedagogai. Nerasta pedagoginės kvalifikacijos bei specializacijos įtakos pedagogų nuostatoms, nenustatyta esminių skirtumų tarp miesto ir kaimo pedagogų požiūrio į specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus.Reikšminiai žodžiai: Specialieji mokymosi poreikiai; Mokykla; Mokytojų požiūriai; Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas; Integruotas ugdymas; Special educational needs; School; Teachers’ attitudes; Education of children with special needs; Integrated education.

EN[...] Integrated training of special needs children at school was discussed and opinions of educators in the village and in the town were compared. There are a lot of learning difficulties at school and* it depends on a teacher's negative standpoint to special needs children training at school. The object of the work: educators' from village and town schools opinions about special needs children training. The aim of the study: to rate educators' opinions about special needs children training at school in the village and in the town. The tasks of the work: to present reference on special needs children integration to school, to discuss suggestions for disabled persons integration in to society, to do survey on educators' opinions about special needs children Integrated training at village and town schools. Trying to research educators' opinion about special needs children training at school 3 part questionnaire was developed. In the first part of the form educators assessed how they know disabled persons, how they know juridical acts and other information. In the second part of the form educators assessed their attitude towards integration of special needs children to school, their own desires for children while teaching and in the third part of the form educators assessed their your own work experience with special children at school and at home. 95 educators from village and town schools were surveyed. The survey showed that many educators do not know special needs children, disinclination to teach special needs children dominates. Comparison showed that educators from town schools have more experience W teaching special needs children. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18833
Updated:
2018-12-22 19:12:18
Metrics:
Views: 111    Downloads: 41
Export: