Socializacijos ir ugdymo diagnostikos instrumentų kultūrinis perkeliamumas: makiavelizmo ir autoritarizmo matavimo aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socializacijos ir ugdymo diagnostikos instrumentų kultūrinis perkeliamumas: makiavelizmo ir autoritarizmo matavimo aspektas: disertacija
Alternative Title:
Cultural Transferability of Socialization and Educational Diagnostics Instruments: the Measurement Aspect of Machiavellism and Authoritarianism
Publication Data:
Šiauliai, 2001.
Pages:
153, [41] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAtsinaujinant Lietuvos visuomenei tuo pačiu išryškėja vertybių, interesų konfliktas, raidos ir ugdymo procesų prieštaringumas. Jaunimo tarpe vyksta nekontroliuojami socializacijos procesai, stiprėja egoistinės nuostatos. Teigiama, kad autoritarizmo ir makiavelizmo tyrimai, jaunimo autoritarinių it makevialistinių nuostatų matavimas padėtų įvertinti pilietinės socializacijos ir vertybinio ugdymo tikslų realizavimą, taip pat nukreiptų socializacijos vyksmą reikiama linkme. Šiame disertaciniame darbe bandoma atskleisti kitose šalyse sukurtą ir aprobuotą socializacijos bei ugdymo diagnostikos instrumentų į Lietuvos sociokultūrinį kontekstą galimybes, dėsningumus bei kliūtis remiantis makevializmo ir autoritarizmo matavimo instrumentų kultūrinio tinkamumo patikrinimo patirtimi.

ENAs the society of Lithuania is renewing, the conflict of values and interests is becoming apparent as well as inconsistency of development and education processes. Uncontrolled processes of socialization take place and egoistic attitudes grow stronger among youth. It is maintained that research of authoritarianism and Machiavellism as well as measurement of authoritarian and Machiavellian attitudes would help assessing implementation of aims related to the civic socialization and value education and would direct the process of socialization towards a required direction. This thesis attempts revealing the possibilities for transferability of socialization and education diagnostic instruments into the Lithuanian socio-cultural context as well as related regularities and barriers on the basis of experience related to review of cultural suitability of the authoritarianism and Machiavellism measurement instruments.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10692
Updated:
2022-02-07 20:09:10
Metrics:
Views: 60
Export: