Pedagogų nuostata į fizinių ir psichologinių sankcijų taikymą ugdymo tikslais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų nuostata į fizinių ir psichologinių sankcijų taikymą ugdymo tikslais
Alternative Title:
Teachers’ attitude concerning physical and psychological punishment in education
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 66-74
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama 593 pedagogų nuostatų į fizinių bausmių ir nekorektiškų psichologinio poveikio priemonių, kaip antai: šaukimas, tyčiojimasis, įžeidimas žodžiu, taikymą ugdymo tikslais, analizė. Tyrimo tikslas – nustatyti pedagogų nuostatų fizinių sankcijų klausimu struktūrą ir statistinę priklausomybę nuo darbo stažo, lyties, išsilavinimo lygmens. Tyrimo geografija apėmė įvairius Lietuvos regionus, daugiausia buvo respondentų iš Kauno, Šiaulių ir Vilniaus apskričių. Tyrime dalyvavo ir didmiesčių, ir rajono centrų, ir miestelių bei kaimelių pedagogai. Straipsnyje (lentelių forma) pateikiami apklausos rezultatai pagal 19 klausimų. Apskritai tyrimo duomenys liudija pedagogų populiacijoje vyraujant neigiamą požiūrį tiek į fizinių, tiek į psichologinių bausmių taikymą. Visgi tyrimo duomenys rodo esantį nuostatų dualizmą. Nepritariama tam, kad fizines bausmes naudotų pedagogai, tuo tarpu analogiškų bausmių taikymui privačioje šeimos aplinkoje, kuomet tai daro tėvai, yra linkstama pritarti. Nustatytas faktas liudija, jog: 1) šalyje pasireiškia tradicinės, konservatyvios valstietiško krašto kultūros ar net ilgai trukusios okupacijos rudimentai; 2) pedagogų nuostatos iš dalies prieštarauja šalyje oficialiai deklaruojamai humanistinei ugdymo paradigmai ir šalyje galiojančiai vaiko apsaugos teisinei bazei. Tyrimu atskleista situacija mokyklos humanizavimo ir šalies visuomenės demokratizavimo požiūriu nėra patraukli. Toliau tyrimo duomenys atskleidžia minėtų nuostatų statistinę priklausomybę nuo pedagogų lyties, išsilavinimo (daktarai, magistrai, bakalaurai ir studentai) lygmens ir darbo stažo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinės sankcijos; Nekorektiškas psichologinis poveikis; Socialinė nuostata; Autoritarizmas.

ENThe article presents 593 teachers’ opinions about physical punishment and psychological abuse, such as shouting, humiliation and insulting. The research data proves that teachers have a negative attitude towards both physical punishment and psychological pressure. However, the research data also indicates dualism in their opinions. Both physical and psychological punishment are not acceptable to teachers if applied at school they would find it acceptable for parents to use such punishment at home. These facts prove the following: 1) the existence of traditional conservative cultural rudiments of an agricultural state; 2) teachers’ opinions are partially at variance with the officially declared principles of humanistic approach in education and national legislation protecting children’s rights. Moreover, the data shows how the statistics of the above-mentioned opinions depend on gender, educational level and duration of service of the teachers involved in the research. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8152
Updated:
2018-12-17 10:59:08
Metrics:
Views: 34    Downloads: 1
Export: