Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ir juos ugdančių mokytojų nuomonės apie pasaulio pažinimo ugdymo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ir juos ugdančių mokytojų nuomonės apie pasaulio pažinimo ugdymo/si procesą bendrojo ugdymo klasėse
Alternative Title:
Opinions of students with special educational needs and their teachers on the educational process in the subject ‘world study’ in a mainstream classroom
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [Natural Science Education in a Comprehensive School]. 2015, 21, p. 28-37
Keywords:
EN
Primary school teachers; Students with special educational needs (SEN); Mainstream school; Inclusive education; World study; Educational process.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslai: 1) ištirti pradinių klasių mokinių nuomones apie pasaulio pažinimo mokomąjį dalyką ir ugdomąją aplinką; 2) ištirti pradinių klasių mokytojų nuomones apie pasaulio pažinimo dalyko ugdymo/si proceso organizavimo sunkumus, kai bendrojo ugdymo klasėse ugdomi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Buvo realizuoti tyrimo uždaviniai: 1. Sukonstruotas tyrimo instrumentas: anketos mokiniams ir mokytojams. 2. Atlikta bendrojo ugdymo mokyklos pradinių klasių įprastai besivystančių ir turinčių SUP mokinių kiekybinė apklausa siekiant nustatyti: a) mokinių pasaulio pažinimo dalyko mokymosi motyvus; b) pasaulio pažinimo socialinio ir gamtamokslinio ugdymo skyrių ir temų patrauklumą mokiniams; c) pasaulio pažinimo ugdymo/si metodų ir savarankiškos veiklos patrauklumą mokiniams; d) mokinių nuomones apie ugdomąją aplinką, ar saugūs jaučiasi mokykloje. 3. Atlikto tyrimo duomenys susisteminti išryškinant mokinių, turinčių SUP, pasaulio pažinimo ugdymo/si ypatumus ir pagrindinius sunkumus. 4. Atlikta bendrojo ugdymo mokyklos pradinių klasių mokytojų, ugdančių SUP mokinius, apklausa siekiant ištirti: a) mokytojų nuomones apie pasirengimo pasaulio pažinimo pamokoms sunkumus; b) mokytojų nuomones apie pasaulio pažinimo ugdymo/si proceso organizavimo sunkumus; c) mokytojų nuomones apie įprastai besivystančių ir SUP mokinių pasiekimus, aktyvumą, gebėjimą dirbti savarankiškai ar grupėse pasaulio pažinimo pamokose. 5. Atlikto tyrimo duomenys susisteminti, išryškinant skirtingas mokytojų nuomones apie pasirengimo pasaulio pažinimo pamokoms ir šio dalyko ugdymo/si proceso organizavimo sunkumus, kai klasėse ugdomi įvairių gebėjimų mokiniai. 6. Įvertinta tyrimo rezultatų priklausomybė nuo klasės dydžio ir SUP mokinių skaičiaus klasėje. [Iš straipsnio, p. 28]

ENThe paper reviews research carried out between 2009 and 2010. The research was aimed at revealing the following: 1) opinions of primary mainstream school students on the subject World Study and educational environment; 2) opinions of primary school teachers on preparation for classes in the subject World Study and difficulties in organising the process of teaching and learning in the classroom with SEN students. 370 primary school students and 62 primary mainstream school teachers participated in the research. The research was carried out by means of a questionnaire. Primary school students said that they rather liked the subject World Study than disliked it. Students with a greater degree of SEN have a lower interest in the surrounding world. Most students, those with SEN among them, evaluated their studies of the subject positively, while a small part of the students, those with SEN among them, expressed a negative opinion about their work. Activities most preferred by the students during the classes are discussions, experiments, group work, and games; however, students with SEN less often participate in even their favourable activities. It was established that half of the teachers who participated in the research expressed an opinion that they experienced difficulties in preparing for the classes on World Study for the inclusive classrooms; these are difficulties in choosing teaching aids and methods, preparing tasks for independent work. The process of education in inclusive classrooms, in teachers’ opinion, poses difficulties which are more connected with coordination of education of different ability students, providing individual support, attentiveness to the child and stimulation of motivation. It is more difficult to be attentive to every child when the number of students with SEN is greater. The process of teaching the subject is also made more difficult by the fact that students with SEN are rarely active and cannot work independently.

ISSN:
2335-8408
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93123
Updated:
2022-01-08 17:49:10
Metrics:
Views: 2
Export: