Comparative analysis of MCDA methods SAW and COPRAS

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparative analysis of MCDA methods SAW and COPRAS
Alternative Title:
SAW ir COPRAS metodų analizė ir palyginimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (2), p. 134-146
Summary / Abstract:

LTPraktikoje dažnai sprendimą priimančiam asmeniui iš keleto pasiūlytų variantų, galimų veiklos alternatyvų reikia pasirinkti geriausią. Tai gali būti geriausio technologinio arba investicinio projekto pasirinkimas, šalies regionų ir atskirų šalių plėtros įvertinimas ir daug kitų uždavinių. Nė vieno iš jų neįmanoma aprašyti ir išreikšti vienu rodikliu. Pastaruoju metu socialinių ir ekonominių reiškinių, sudėtingų procesų kiekybiniam vertinimui vis plačiau taikomi daugiakriteriniai metodai. Tačiau negalima teigti, kad yra vienas geriausias daugiakriterinis metodas. Iš taikomų Lietuvoje daugiakriterinių metodų dažniausiai taikomi SAW, COPRAS ir TOPSIS: du pirmieji turi daug bendrų savybių, nors nemažai pranašumų ir skirtumų. Nors SAW ir COPRAS metodai taikomi plačiai, tačiau į daugelį jų savybių ir ypatumų dar nebuvo atkreiptas dėmesys. Šiame darbe plačiai išnagrinėti SAW ir COPRAS metodai, jie išanalizuoti ir palyginti, suformuluotos ir įrodytos SAW ir COPRAS metodo savybės bei ištirtas COPRAS metodo stabilumas duomenų svyravimo atžvilgiu. Suvokiant šias savybes, galima motyvuoti metodų taikymą, prognozuoti minimizuojamųjų rodiklių įtakos laipsnį bendram vertinimo rezultatui, operatyviai patikrinti skaičiavimo rezultatų teisingumą. SAW ir COPRAS metodus galima taikyti praktikoje, vertinant hierarchiškai struktūrizuotų sudėtinių dydžių vieno lygmens rodiklius. Visi teoriniai rezultatai iliustruoti pavyzdžiais ir skaičiavimais.Reikšminiai žodžiai: COPRAS metodas; Daugiakriteriai vertinimai; MCDA; Metodų palyginimas; SAW metodas; COPRAS method; Comparative analysis; Decision making; MCDA; SAW method.

ENIn practice, a decision-making person (DM) often faces the problem of choosing the best alternative from the available options. This may be the choice of the best technological or investment project, assessment of the development of a state region or separate states and many other tasks. None of these processes or phenomena can be evaluated by a single criterion. In recent years, multi-criteria methods have been increasingly used for quantitative evaluation of complicated economic or social processes. However, it is wrong to claim that there is one best multi-criteria method existing. In Lithuania, such multi-criteria evaluation methods as SAW, CORPAS and TOPSIS are applied: the first two have many common features, yet they have many differences. Although SAW and COPRAS methods are widely applied, so far, no particular attention has been paid to their characteristics and features. This paper analyses and compares SAW and COPRAS methods, their features are formulated and the stability of COPRAS method with regard to the fluctuation of data is analysed. The understanding of these features allows motivating the application of the method, forecasting the degree of the influence of minimising indicators on the common revaluation results. SAW and COPRAS methods can be applied in practice when evaluating hierarchically structured complex indicators of one level. All theoretical results are illustrated with examples and calculations.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28653
Updated:
2016-08-18 14:59:51
Metrics:
Views: 181    Downloads: 32
Export: