Normalization of quantities of various dimensions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Normalization of quantities of various dimensions
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 1, p. 79-86
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais daugiakriterinio vertinimo metodai (DKVM) yra plačiai naudojami sprendžiant tiek teorines, tiek praktines užduotis. Dabar taikomi DKVM, pagrįsti gautomis vertėmis, leidžia nustatyti nagrinėjamo objekto alternatyvų prioritetų eilę. Tačiau vienai tiriamo objekto alternatyvai, išimtai iš konteksto, negalima nustatyti verčių, kurioms būtų galima taikyti daugiakriterinį vertinimą. Tai riboja DKVM taikymą. Norint išplėsti šių metodų taikymo sritį, reikia žinoti, kaip galima normalizuoti tam tikrą nagrinėjamo objekto alternatyvą apibūdinančius kriterijus, kurie yra išreikšti skirtingomis dimensijomis. Tai galima pasiekti padalinant bet kokią skirtingą vertę iš tos pačios dimensijos atitinkamo dydžio. Šią užduotį komplikuoja tai, kad šie dydžiai turi būti palyginami visiems kriterijams. Duomenų normalizavimas šiuo atveju yra vertikalus. Minėtas vertes galima rasti dviem būdais. Pirmu atveju jas nustato ekspertai. Antru atveju imamos visų nagrinėjamų alternatyvų didžiausios kriterijų vertės. Galima imti didžiausias vertes, užfiksuotas per tam tikrą laikotarpį. Tiriamo objekto alternatyvų daugiakritertinio vertinimo rezultatai rodo, kad gautos vertės skiriasi maždaug du kartus priklausomai nuo taikyto normalizavimo metodo. Tai savo ruožtu rodo, kad priklausomai nuo daugiakriterinio vertinimo tikslų reikia taikyti vieną iš normalizavimo metodų. Siūlomas duomenų normalizavimo metodas reiškia naują tendenciją daugiakriterinio vertinimo metodų taikyme sprendžiant įvairias sudėtingas problemas, t.y. nustatant ryšį tarp dviejų sudėtingų dydžių, kurie yra aprašomi visa eile kriterijų, išreikštų skirtingomis dimensijomis.Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinio vertinimo metodai; Duomenų normalizavimas; Multicriteria evaluation methods; Data normalization; Multikriterijai

ENCurrently used methods of multiple criteria evaluation (MEM) based on the values obtained allow us to establish the priority order of the considered object's alternatives. However, they do not allow us to determine the values of multicriteria evaluation of a particular alternative taken out of their context. This restricts the range of MEM applications. To expand the application area of the methods, we should know how the criteria of a particular alternative describing the object considered which are expressed in different dimensions, can be normalized. This can be achieved by dividing any different value by the respective quantity of the same dimension. The task is complicated by the fact that these quantities should be comparable for all the criteria. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17895
Updated:
2021-04-14 15:13:40
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: