Model for integrated project management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Model for integrated project management
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2009, Vol. 10, no. 2, p. 149-160
Keywords:
LT
Gyvavimo ciklas; Integruota projektų vadyba; Integruotas projektas; Mikro ir makro aplinka; Mikro ir makroaplinka; Modeliavimas; Pasaulinės plėtros kryptys, alternatyvos, modeliavimas ir prognozavimas; Prognozavimas; Statybų sektorius; Tarpininkas.
EN
Construction sector; Forecasting; Global development trends, alternatives, modelling and forecasting; Integrated project management; Life cycle; Micro and macro environment; Micro and macroenvironment; Modelling; Stakeholders.
Summary / Abstract:

LTStatybos projekto valdymas apima daugelio užduočių ir suinteresuotų asmenų koordinavimą, kurį įtakoja sudėtingumas ir netikrumas, o tai didina efektyvaus bendradarbiavimo ir daugiakriterinių sprendimų priėmimo poreikį. Šio straipsnio tikslas yra pasiūlyti teoriškai ir praktiškai integruotą projektų valdymo modelį, apimantį statybos valdymo gyvavimo ciklą, dalininkus, mikro ir makro aplinkas. Taip pat remiantis pasiūlytu modeliu siekiama ištirti mikro ir makro aplinkos poveikį projekto vadybininkų efektyvumui ir projekto vykdymui. Pasiūlytą modelį sudaro šešios stadijos. Pirmiausia parengiamas integruoto projekto valdymo palyginamasis aprašymas išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje. Po to nustatomi skirtumai: pasaulinės integruoto projektų valdymo (IPV) tendencijos, IPV skirtumai išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje, šių skirtumų nauda ir žala Lietuvai ir kt. Parengiamos kai kurios bendros rekomendacijos kaip pagerinti statybos vadybininkų ir statybos firmų efektyvumą, šios rekomendacijos pateikiamos statybos vadybininkams ir statybos firmoms. Atliekama integruoto projektų valdymo komponentų daugiakriterinė analizė ir parenkama efektyviausia projekto gyvavimo ciklo versija. Galiausiai įvedamas transformacinis mokymasis ir sukuriamas naujas protinis ir praktinis elgesys. Pasiūlytas modelis gali smarkiai pagerinti statybų valdymo efektyvumą pateikdamas statybos vadybininkams būdą pagerinti projekto mikro ir makro aplinkos efektyvumą.

ENAlthough there has been important research on construction management's life cycle, stakeholders, micro and macro environment, there has not been a model defined that can link the above. This while the need to integrate construction management's life cycle, stakeholders, micro and macro environment into both theory and practice is essential. The Model for integrated project management, described in this paper, consists of six stages. The purpose of this study is also to examine micro and macro environment impact on efficiency of project managers and project performance, based on the proposed Model. We conclude that the proposed Model offers a promising research toward improving construction management efficiency through giving construction managers method for enhancing a project's efficient micro and macro environment. [text from author]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23242
Updated:
2021-04-14 13:01:10
Metrics:
Views: 5
Export: