Evaluation of isolated socio-economical processes by a multi-criteria decision aid method ESP

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of isolated socio-economical processes by a multi-criteria decision aid method ESP
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTTaikyti daugiakriterinius sprendimų metodus (DSM) reiškia keletą objektų ar alternatyvų išdėlioti pagal jų atitikimą tyrimo tikslams arba parinkti geriausią alternatyvą iš galimų. Pritaikymo pavyzdžiu gali būti technologinių ar investicinių projektų, šalies regionų ar šalių socialinio-ekonominio išsivystymo lygio palyginimas ar panašios problemos. Minėtą būdą galima taikyti tik tokiais atvejais, kai galima palyginti kelias alternatyvas, o tai ne visada įmanoma: procesai gali būti unikalūs ir jų palyginti negalima. Straipsnyje aprašomi atskiro proceso daugiakriterinio įvertinimo metodas ir įvertinimo algoritmas, nesiejant jo su kitais panašiais objektais. Kaupiamąjį kriterijų, išvestą įvertinus alternatyvas daugiakriteriniais sprendimų metodais, sudaro normalizuotos (bedimensinės) alternatyvų įvertinimo ir jų svorių vertės, suvestos į vieną dydį, kuris išreiškia įvertinimo rezultatą. Vieno unikalaus izoliuoto objekto įvertinimas yra galimas tik jei visų kriterijų matavimo skalė yra vienoda. Taikant kriterijų reikšmių ir jų reikšmingų sandaugų sumavimo metodą, straipsnyje palyginamos įmonės nepriklausomai viena nuo kitos. Straipsnyje pateiktas dar vienas būdas įvertinti atskirą procesą, kuris paremtas idėja išplėsti vertinamų alternatyvų skaičių dirbtinai pridedant hipotetiškai geriausią ir blogiausią alternatyvas. Bankų reitingai, gauti tradiciniais DSM būdais ir gauti palyginus atskirus pasirinktus bankus su hipotetiškai geriausiais ir blogiausiais bankais, buvo tie patys.Reikšminiai žodžiai: Atskiro proceso vertinimas; Daugiakriteriniai sprendimų metodai; Multi-kriteriniai sprendimai; Multikriterinis sprendimų priėmimo metodas, individualaus proceso įvertinimas; Procesų vertinimai; Socio-ekonominiai procesai; Evaluation of a single process; Evaluation of the processes; Multi-criteria decision; Multicriteria decision aid method, evaluation of a single process; Multicriteria decision aid methods; Socio-economical processes.

ENProblems of evaluation by multicriteria decision aid methods (MCDA) imply creating rankings of several objects or alternatives in accordance with their conformity to the objectives of the research or choosing the best alternative among the ones available. Comparison of technological or investment projects, socio-economic development levels of different regions of a country or countries, and similar problems could serve as examples. Mentioned approach can be used only in such cases, when other alternatives are available for making comparisons, which is not always the case: processes could be unique and comparisons could not therefore be made. In the paper particularities and scope of the ESP (Evaluation of a Single Process) multicriteria evaluation method and algorithms of evaluation are described. Evaluation of a few single objects based on this method is given. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37553
Updated:
2021-01-17 16:09:20
Metrics:
Views: 26
Export: