Housing in the context of economic and social development of Lithuanian regions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Housing in the context of economic and social development of Lithuanian regions
In the Journal:
International Journal of Environment and Pollution. 2008, Vol. 35, No. 2/3/4, p. 309-330
Keywords:
LT
Aplinka. Aplinkosauga / Environment. Environmental protection; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTGyvenamųjų namų statyba besivystančios rinkos ekonomikos kontekste nagrinėta plačiai ir įvairiais aspektais. Ypač daug dėmesio skiriama gyvenamųjų namų statybos įtakos įvertinimui Lietuvos regionų (apskričių) darniam vystymuisi. Gyvenamųjų namų statybai reikia žemės sklypų, elektros energijos, vandens tiekimo, atliekų šalinimo ir t. t. Dėl šios priežasties jie daro didžiulę įtaką, tiek valstybės, tiek jos regionų vystymuisi. Kita vertus, namų statyba priklauso nuo šalies ar jos regionų ekonominio išsivystymo lygio. Priklausomai nuo regiono ekonominio išsivystymo lygio gyvenamųjų namų statyba tiesiogiai veikia socialinę aplinką. Šio ryšio kokybiškam įvertinimui reikia visus kriterijus, apibūdinančius gyvenamųjų namų statybą tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai integruoti į vieną rodiklį. Tai galima pasiekti naudojant daugiakriterinius vertinimo metodus. Tyrime nagrinėti tokie gyvenamųjų namų statybą atspindintys kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, kaip gyvenamasis plotas, tenkantis vienam gyventojui regione (apskrityje) (m2), gyvenamojo būsto savivaldybėje laukiančių gyventojų skaičiaus dalis, tenkanti tūkstančiui apskrities gyventojų, gyvenamojo būsto savivaldybėje laukiančių jaunų šeimų skaičiaus dalis, tenkanti tūkstančiui būsto laukiančių apskrities gyventojų sąraše. Tyrime atskleistos gyvenamųjų namų statybos ir aplinkos sąvokos ir turinys, visapusiškai įvertinta gyvenamųjų namų statybos plėtra Lietuvos regionuose. Taip pat nagrinėtas ryšys tarp gyvenamųjų namų statybos ir ekonominės-socialinės plėtros atskiruose regionuose (apskrityse).Reikšminiai žodžiai: Aplinka; Daugiakriteriniai metodai; Gyvenamųjų namų statyba; Gyvenamųjų namų statybos regioninė plėtra; Multikriteriniai metodai; Namų ūkis; Regioninis namų ūkių vystymasis; Environment; Housing; Multicriteria methods; Regional housing development.

ENHousing construction plays an important role in the development of the state regions (counties) in Lithuania. Depending on the level of economic development of particular regions, housing directly affects and forms their social environment. Qualitative evaluation of this relationship requires the integration of all criteria describing housing both quantitatively and qualitatively into a single criterion (or indicator). This may be achieved by using multicriteria evaluation methods. The analysis of housing in its relation to Economic and Social Development (ESD) of various regions has shown that regional policy of the state is ineffective. The long-term strategy of economic development approved in 2002 opened new vistas for housing development in the regions. [text from author]

ISSN:
0957-4352
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24118
Updated:
2020-10-23 19:27:33
Metrics:
Views: 17
Export: