Multiple criteria assessment of the country’s knowledge economy determinants

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multiple criteria assessment of the country’s knowledge economy determinants
Alternative Title:
Daugiakriteris šalies žinių ekonomikos determinantų vertinimas
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 3 (27), p. 124-137
Summary / Abstract:

LTTvari ekonominė plėtra valstybėse - naujosiose ES narėse - turėtų būti orientuota į konkurencingumo didinimo galimybes ir modernios, žiniomis grindžiamos, ekonomikos prioritetus. Straipsnyje nagrinėjami šalies žinių ekonomikos plėtros determinantu kompleksinio vertinimo principai, grindžiami daugiakriteriniais metodais. Akcentuojamos teorinės kiekybinio vertinimo modelio sudarymo prielaidos. Išryškinamas skirtingas sudėtinių determinantu reikšmingumas lemiant šalies žinių ekonomikos pažangą. Detaliai nagrinėjami Pasaulio Banko ekspertų pateikti pirminių šalies indikatorių įverčiai. Pažymima, kad jie neteikia kompleksinio šalių žinių ekonomikos lygio įvertinimo. Jų pagrindu autoriai gretina Baltijos ir Šiaurės šalių žinių ekonomikos bei susijusių makroekonominių veiksnių įvertinimus. Siūlomas vertinimo procesas pirmiausia numato kiekybinį (balais) ekspertinį determinantu įvertinimą drauge nustatant kiekvieno determinanto įtakos reikšmingumo parametrus. Autorių pateiktas modelis skirtas vertinti suformuotą sudėtinių determinantu kompleksą. Jo pagrindu, taip pat taikant kriterijų reikšmių ir jų reikšmingumų sandaugų sumavimo metodą, gali būti nustatomas bendrasis šalies Žinių ekonomikos išvystymo indeksas. Šis vertinimo procesas gali būti įtrauktas į kompleksinio plėtros sprendimų daugiakriterinio pagrindimo sistemą. Taip gali būti optimizuotos programinės žinių ekonomikos plėtros nuostatos. Pagal suformuotą aštuonių determinantu kompleksą įvertintas Lietuvos žinių ekonomikos lygis 2011 metais ir apskaičiuotas bendrasis indeksas pagal perspektyvinės plėtros scenarijų. Rezultatai gali būti panaudoti vertinant šalies ekonominį konkurencingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinio vertinimo metodas; Determinantu blokas; Esminiai determinantai; Pirminiai indikatoriai; Vystymas; Žinių ekonomika; Advancement; Composite determinants; Knowledge economy; Multiple criteria SAW method; Primary indicators.

ENThe sustainable economic development in the new EU countries must be oriented to definitive priorities of the competitive growth abilities as well as to creation of a modern knowledge-based economy. This paper concerns the complex assessment principles of the country’s knowledge economy advancement based on the key determinants by applying multiple criteria evaluation methods. The formulated theoretical backgrounds are focused on the quantitative evaluation model. Thus, by evaluation, the application of different significances of composite determinants determining the country’s knowledge economy advancement is provided. Wold Bank expert evaluations of the essential country’s primary indicators and they rating results are in detail analysed comparing Baltic States and Nordic countries. According to proposed evaluation methodology, firstly, the determinants are examined quantifiably by experts, with the significances of them established. Applying the Simple Additive Weighting method, secondly, the general knowledge economy advancement index as a consolidated measure has been determined. Lithuania’s knowledge economy advancement has been evaluated according to the 2011 situation and with account of prospective situation scenario according proposed assessment process has been forecasted. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82455
Updated:
2021-01-17 16:08:45
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: