Komerciniai bankai Lietuvoje: patikimumas ir veiklos tobulinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komerciniai bankai Lietuvoje: patikimumas ir veiklos tobulinimas
Alternative Title:
Commercial banks in Lithuania: reliability and activity improvement
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2013, Nr. 2, p. 51-62
Keywords:
LT
Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks.
Summary / Abstract:

LTKomerciniai bankai – svarbi Lietuvos ekonomikos grandis, todėl komercinių bankų patikimumas ir stabilumas užtikrina ilgalaikį ir tvarų šalies ekonomikos augimą. Be to, stiprinant šalies ekonomiką ir ruošiantis įsivesti bendrą ES valiutą, didelę reikšmę turi patikima ir skaidri stabiliai funkcionuojančių komercinių bankų veikla. Šiandienėje verslo aplinkoje vis labiau ryškėjant globalizacijos procesams, atsiranda naujų neapibrėžtų rizikų, naujų grėsmių ir problemų, kurios turi įtakos komercinių bankų patikimumui. Šių grėsmių identifikavimas ir problemų sprendimų būdų išskyrimas padeda įvertinti bankų sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį. Šia publikacija siekiama atkreipti dėmesį į naujas tendencijas, išryškinti grėsmes ir rizikas, sietinas su komercinių bankų stabilumu ir patikimumu. Publikacijoje taip pat apžvelgiama šiuolaikinė komercinių bankų veiklos situacija Lietuvoje, nagrinėjami bankų veiklai ir patikimumui analizuoti skirtų metodų taikymo bei bankų patikimumo įvertinimo nustatymo ypatumai. Pasiūlyta komercinių bankų saugumo ir stabilumo įvertinimo metodika, kuria remiantis atliekamas Lietuvos komercinių bankų patikimumo daugiakriteris vertinimas ir bankų rangavimas 2009–2012 metais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komerciniai bankai; Bankų patikimumas; Bankų veiklos tobulinimas; Commercial banks; Bank reliability; Bank activity improvement.

ENCommercial banks are a very important link for the economy of Lithuania, therefore, credibility and stability of commercial banks ensure country‘s long-term and sustainable economic growth. In addition to this, secure and stable activity of transparently functioning commercial banks is necessary in order to strengthen the economy of the country and be prepared to adopt the single currency of the EU. The processes of globalization has become more significant in the contemporary business environment, new uncertain risks, new threats and challenges appear and affect the activity of commercial banks as well as their reliability. The identification of threats and ways to solve these problems helps to assess the ability of the banking system to withstand adverse internal and external shocks. This publication aims to draw attention to the new trends, to highlight the threats and risks associated with the stability and reliability of commercial banks. The guide also provides an overview of modern situation of the commercial banking in Lithuania, analyzes banking activity and provides the analysis of methods used to assess reliability and bank identification features. The assessment methodology of the security and stability of commercial banks has been proposed which was used in the evaluation of reliability of commercial banks in Lithuania using multiple criteria and ranking of the banks from 2009 till 2012. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62475
Updated:
2018-09-25 13:41:47
Metrics:
Views: 73
Export: