Application of AHP technique

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of AHP technique
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2009, Vol. 10, no. 2, p. 181-189
Keywords:
LT
AHP metodas; AHP technika; Daugiakriterinio vertinimo metodai; Ekspertinių vertinimų suderinimas; Kriterijaus svoris; Kriterijų svoris; Multi (daugia) kriteriniai vertinimo metodai; Susitarimas tarp ekspertų vertinimų.
EN
AHP technique; Criterion weight; Multicriteria evaluation methods; The agreement between expert estimates.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu žymiai išaugo daugiakriterinių kiekybinių vertinimo metodų naudojimas sprendžiant socialines ir ekonomines problemas. Straipsnyje siekiama analitinio hierarchinio proceso (AHP) metodo taikytojams padėti tinkamai atsakyti į klausimus, kylančius poromis lyginant kriterijus, nustatyti loginius prieštaravimus užpildytose formose (jei tokių yra) ir juos eliminuoti. Taip pat pasiūlytas būdas nustatyti kriterijų svorius AHP požiūriu, kai vertinimo kriterijų yra daug. Pateikiami šiam tikslui tinkami algoritmai. Pagrindinis tikslas yra išplėsti AHP taikymo sritis padidinant vartotojų skaičių. Metodas, besiremiantis analitiniu hierarchiniu procesu, turi matematinį pagrindą ir jį galima siūlyti siekiant nustatyti vertinamų objektų (kriterijų) reikšmę (svorius). Tačiau metodas yra gana sudėtingas, nes apskaičiuotų reikšmių palyginimo matrica gali būti prieštaringa. AHP technika pagrįsta matematine tikrinių verčių ir tikrinių vektorių teorija. Ji gali būti praktiškai taikoma naudojant specialias kompiuterines programas. AHP metodo siūlomas porinis kriterijų palyginimas tampa sudėtingas, kai didėja lyginamų objektų skaičius. Siekiant išspręsti šią problemą, straipsnyje siūlomas algoritmas, kuriame parodoma galimybė nustatyti preliminarius svorio apskaičiavimus palyginant tik vieną kriterijų su kitais. Būdas, kai lyginamas tik vienas kriterijus, negali būti laikomas AHP alternatyva. Jį galima taikyti pradinėje AHP taikymo stadijoje, ypač aplinkoje, kai vertinimo kriterijų skaičius yra didelis ir lyginant kriterijų svorius, gautus įvairiais metodais.

ENRecently, the use of multicriteria quantitative evaluation methods for solving social and economic problems has grown considerably. One of two major components of quantitative multicriteria evaluation methods strongly influencing the evaluation results is associated with the criteria weights. In practice, the criteria weights are determined in assessing the economic development of the state and its regions, the commercial activity and strategic potential of enterprises, the effectiveness of particular investment projects, etc. Several theoretical and practical methods of determining the significance (weight) of criteria by experts are known. Pairwise comparison of criteria is widely applied, and the most well-known, widely applied and mathematically grounded technique is the so-called Analytic Hierarchy Process (AHP). However, the application of this method is limited because of a great number of evaluation criteria, contradicting expert estimates and incompatible matrices obtained. In the present paper, the application of AHP technique to more complicated cases is considered and some algorithms are offered. [text from author]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23244
Updated:
2021-04-14 13:01:09
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: