The Conceptual model of construction and real estate negotiation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Conceptual model of construction and real estate negotiation
Alternative Title:
Koncepcinis statybos ir nekilnojamojo turto derybų modelis
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTDerybos nuolatos vyksta daugelyje veiklos sričių, neaplenkdamos ir statybos bei NT sektorių, kur jos yra neatsiejama nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo proceso dalis. Straipsnyje analizuojami mokslininkų tyrimai derybų srityje ir pristatomas sukurtas statybos ir NT derybų daugiakriterinės analizės modelis. Nagrinėjant statybos ir NT derybų procesą bei taikomą paramą derybų sprendimams priimti, būtina tai nagrinėti išsamiai, kreipiant dėmesį ne tik į ekonominius, bet ir į politinius, teisinius, socialinius, kultūrinius, psichologinius, vartotojų elgsenos, technologinius, gyvenimo kokybės ir pan. klausimus. Sukurtas modelis leidžia analizuoti NT derybų procesą, jo efektyvumo didinimą, taikant sprendimų paramos ir balso analizės technologijas, joje dalyvaujančias ir savo tikslus norinčias įgyvendinti suinteresuotas grupes bei jas veikiančią išorinę makro- ir mikroaplinką kaip visumą. Straipsnyje aptartos sukurtą modelį sudarančios sudėtinės dalys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Derybos; Elgsenos sprendimų tyrimai; Makroaplinka; Nekilnojamas turtas; Nekilnojamasis turtas; Real estate; Statyba; Statybos, nekilnojamasis turtas, derybos, elgsenos sprendimų tyrimai, macro aplinka; Behavioural decision research; Construction; Macro environment; Negotiation; Real estate.

ENNegotiations are common in many activities; the sectors of construction and real estate are not an exception: here the negotiations are an inseparable part of the real estate buying and selling process. The article analyses scientific research related to negotiations and presents the developed model for multiple criteria analysis of construction and real estate negotiations. The analysis of the negotiation processes in construction and real estate and the analysis of the relevant support for decision-making in negotiations must be thorough; it must consider not only economic but also political, legal, socio-cultural, psychological, consumer behaviour, technological, quality of life and other issues. The developed model enables to analyse the combination of the real estate negotiation process, the improvement of its efficiency through use of decision support and voice stress analysis technology and the participating stakeholder groups seeking their goals together with the influencing external macro and micro environment. The paper dwells on the components of this model. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23169
Updated:
2021-03-04 09:25:49
Metrics:
Views: 26
Export: