Multicriteria evaluation of apartment blocks maintenance contractors : Lithuanian case study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multicriteria evaluation of apartment blocks maintenance contractors: Lithuanian case study
Alternative Title:
Daugiabučių namų priežiūros įmonių daugiakriterinis vertinimas: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikta daugiabučius namus administruojančių įmonių lyginamoji analizė. Tyrimo tikslas - nustatyti daugiabučius namus administruojančių įmonių paslaugų naudingumą namo naudotojams. Pavyzdžiui išspręsti buvo naudoti penkiolikos daugiabučius namus administruojančių įmonių paslaugų rodikliai. Įmonės pagal 44 juos apibūdinančius kriterijus vertino daugiabučių namų gyventojai. Pradiniai kokybinių rodiklių reikšmingumai nustatyti taikant ekspertinį metodą. Kokybinių ir kiekybinių rodiklių reikšmingumai suderinti, optimalus variantas ir variantų naudingumai nustatyti daugiakriterinio kompleksinio proporcingo vertinimo metodu (angl. method of COmplex PRoportional Assessment, COPRAS). Pagal taikytą metodą derybų metu galima koreguoti pasiūlymų kainas, atsižvelgiant į nustatytą alternatyvų naudingumą. Daugiakriterinė analizė leidžia nustatyti konkretaus rangovo rodiklių reikšmingumus, įvertinus skirtingus daugiabučių namų priežiūros proceso dalyvių poreikius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinis vertinimas; DKPVM; Priežiūros įmonės; Pasirinkimas; Nauda; Multicriteria analysis; COPRAS; Maintenance contractors; Selection; Utility; Namų priežiūros įmonės; Multikriterinis vertinimas; COPRAS metodas; Maintenance contractors; Multicriteria evaluation; COPRAS method.

ENThe paper presents the comparative analysis of dwelling maintenance contractors aimed at determining the degree of their utility for users and bidding price of services by applying the method of multicriteria complex proportional assessment. To compare the performance of various maintenance contractors, the data from 15 dwelling maintenance organizations was Used. A questionnaire survey of dwelling owners was conducted. Contractors were evaluated by a set of 44 criteria characterizing them from various perspectives. The analysis was made taking into account the standpoints of building owners (clients). The initial weights of qualitative criteria were calculated by expert methods. Then they were coordinated with the calculated values of quantitative criteria using the method of multicriteria complex proportional assessment. Multicriteria analysis of the performance of maintenance contractors allows us to determine the importance of particular contractor characteristics for achieving the aim to meet the needs of different participants of the maintenance process. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21609
Updated:
2021-03-04 09:25:52
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: