The Compliance of master’s degree studies with the economic needs of the country

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Compliance of master’s degree studies with the economic needs of the country
Alternative Title:
Magistrantūros atitiktis šalies ūkio poreikiams
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2009, t. 15, Nr.1, p. 136-153
Keywords:
LT
Daugiakriteriniai vertinimo bdai; Magistrantros efektyvumas.
EN
Effectivenes of Master's degree programmes of studies; Multicriteria evaluation methods.
Summary / Abstract:

LTAukštojo universitetinio mokslo sistemoje ypatingas vaidmuo tenka antrajai jo pakopai – magistrantūrai, todėl svarbi problema yra jos efektyvumas. Esminis efektyvumo rodiklis yra magistrantūros atitiktis šalies ūkio poreikiams. Ją apibūdinti galima tik daugeliu rodiklių, nes tai yra sudėtingas kompleksinis reiškinys. Apibendrintai pasakyti, kuri magistrantūros studijų kryptis geriau atitinka rinkos poreikius, o kuri blogiau, galima tik visus minėtus rodiklius sujungus į vieną dydį. Tokiems uždaviniams spręsti gerai tinka daugiakriteriniai metodai. Juos taikant reikia žinoti lyginamąsias visų rodiklių reikšmes ir svorius. Tiriant buvo nustatytos šešios studijų kryptys – biomedicina, fiziniai, socialiniai, technologiniai, humanitariniai mokslai ir meno studijos. Daugiakriterinės analizės rezultatai parodė, kad šalies ūkio poreikius geriausiai atitinka meno studijos. Po jų eina technologiniai, biomedicinos, socialiniai ir humanitariniai bei fiziniai mokslai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Magistrantros efektyvumas; Daugiakriteriniai vertinimo bdai; Effectivenes of Master's degree programmes of studies; Multicriteria evaluation methods.

ENIn the system of higher university education, Master’s degree programmes of study making its second stage are of major importance. Therefore, determining the effectiveness of these programmes is a significant problem. The main factor determining Master’s degree programme effectiveness is based on how well it meets the needs of state economy. As a complex phenomenon, it can be described only by a set of criteria. To determine which Master’s degree programme directions satisfy the market needs better is possible only when all the above criteria are integrated into a single quantity. Multicriteria evaluation methods are most suitable for solving such problems. All the criteria significances or weights should be known in this case. In the present research, 6 directions of studies have been established, e.g. biomedicine, physical, social, technological sciences, humanities and art studies. Multicriteria evaluation has shown that the programme of art studies is the best in satisfying the needs of the state economy. It is followed by the programmes of technological, biomedicine and social sciences, as well as humanities and physical sciences. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17062
Updated:
2021-04-14 15:40:02
Metrics:
Views: 15
Export: