Complex model for the assessment of the location of high-rise buildings in the city urban structure

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Complex model for the assessment of the location of high-rise buildings in the city urban structure
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTEkonominės sąlygos Rytų Europos šalyse keitėsi, todėl keitėsi ir miesto vystymo vizijos. Viena iš svarbiausių miesto planavimo užduočių šiandien yra sukurti efektyvius modelius, skirtus rasti vietą aukštybiniams pastatams mieste. Straipsnio tikslas yra nustatyti efektyviausius būdus nustatyti vietą aukštybiniams pastatams Vilniuje, remiantis atitinkama kitų Europos miestų patirtimi. Šiam tikslui pateikiamas daugelio stadijų sudėtingas vertinimo modelis. Modelį sudaro trys sprendimų priėmimo metodai. Pirmas taikytas metodas buvo SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė, kuri leido įvertinti dabartines praktikas Europoje, kai naudojami skirtingi modeliai nustatant aukštybinių pastatų vietą mieste. Siekiant nustatyti kriterijų, atspindinčių socialinius-ekonominius, politinius ir estetinius miesto planavimo aspektus, svorius, buvo taikomas ekspertinio sprendimo metodas. Kitas taikytas metodas buvo daugiakriteris svertinis metodas, kuris leidžia pagal prioritetus išrikiuoti geriausias alternatyvas aukštybinių pastatų išdėstymui taikant iš anksto pasirinktą kriterijų rinkinį. Radus tinkamą būdą, kaip nustatyti tinkamiausią vietą aukštybiniams pastatams, ateityje galima labai palengvinti miesto vystymo procesą, užkirsti kelią chaotiškam aukštybinių pastatų išdėstymui mieste ir padėti sukurti tinkamas sąlygas investuotojams. Tyrimai rodo, kad miesto planuotojai turėtų ir toliau vystyti koncentruotus aukštybinių pastatų klasterius netoli istorinės miesto dalies ir koncentruotus klasterius miesto periferijoje. Reikia vengti vienišų pastatų šalia istorinio miesto centro.Reikšminiai žodžiai: Aukštybiniai pastatai; Ekspertinis vertinimas; Ekspertų vertinimas; Modelis; SSGG; Vieta; Expert judgement; High-rise buildings; Location; Model; SWOT.

ENAs the economic conditions in Eastern European countries were changing, so were changing the visions of urban development, which came to be associated with private property and a pursuit of business investments. One of the most important tasks in urban planning today remains efficient models to find a place for high-rise buildings in the urban pattern. The paper aims to identify the most efficient ways to locate high-rise buildings in Vilnius, in reference to many years of related experience of other European cities. Article presents a multi-stage complex assessment model for the location of high-rise buildings in the urban structure. The proposed model is composed from three decision making methods. The first method applied in our research was the SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), which allows assessing current European practices with different models for the location of high-rise buildings in the urban pattern. To determine the weights of criteria reflecting social-economic, political and aesthetic urban planning aspects, the method of expert judgement was used. The next method used was SAW (Simple Additive Weighting), which makes it possible to rank the best alternatives of high-rise buildings location using a pre-selected set of criteria. The research proves that SWOT, expert judgment and SAW are appropriate methods for various kinds of urban planning tasks. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46601
Updated:
2021-03-04 09:24:50
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: