The Web-based real estate multiple criteria negotiation decision support system: a new generation of decision support systems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Web-based real estate multiple criteria negotiation decision support system: a new generation of decision support systems
Alternative Title:
Nekilnojamojo turto derybų internetinė sprendimų paramos sistema – naujos kartos sprendimų paramos sistema
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTDerybos yra neatskiriama nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo proceso dalis. Dabartiniam nekilnojamojo turto sektoriui būdingas intensyvus informacijos, žinių ir automatizavimo naudojimas bei kūrimas (programinė įranga, žinių ir sprendimų paramos sistemos, neuroniniai tinklai ir pan.). Sutariama, kad geresnis informacijos, žinių, automatizavimo, taip pat balso streso analizės (biometrinės technologijos) integravimas pagreitina nekilnojamojo turto sektoriaus veiklą. Balso streso analizė gali padėti derybininkams atskirti, kada sakoma tiesa, o kada meluojama, padidina priimamų sprendimų naudingumą, paspartina nekilnojamojo turto paieškos ir derybų procesus, padeda pasiekti naudingesnių pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygų bei sumažina nekilnojamojo turto paieškos ir derybų proceso kainą. Straipsnio autoriai, siekdami pagerinti sprendimų paramos sistemų kokybę ir efektyvumą, analizuoja mokslininkų atliktų derybų srities tyrimų rezultatus ir pristato sukurtą nekilnojamojo turto derybų internetinę sprendimų paramos sistemą su integruota balso streso analizės technologija kaip naujos kartos sprendimų paramos sistemą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Balso streso analizė; Derybos; Derybos sprendimų paramos sistema; Nekilnojamasis turtas; Sprendimų paramos sistema; Decision support system; Negotiation; Negotiation decision support system; Real estate; Voice stress analysis.

ENThe negotiations are an inseparable part of the real estate buying and selling process. Currently real estate are characterized by the intensive creation and use of information, knowledge and automation (software, knowledge and decision support systems, neural networks, etc.) applications. It is commonly agreed that a better integration of information, knowledge and automation applications, as well use of voice stress analysis (one of biometric technologies) might be an efficient mean for decision making in real estate negotiations. Voice stress analysis can help the negotiators to distinguish between truth and lies, improve the value of decisions made, significantly speed up real estate sector processes, help to reach a better real estate sale and purchase agreement terms and decrease the overall cost of real estate search and negotiation processes. The authors’ objective is to improve the quality and efficiency of decision support systems. The article analyses scientific research related to negotiations and presents the developed Web-based Real Estate Multiple Criteria Negotiation Decision Support System with integrated voice stress analysis - a new generation of Decision Support Systems. [From the publication]

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23882
Updated:
2021-03-06 15:46:00
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: