Quantitative evaluation of economic and social development of Lithuanian regions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quantitative evaluation of economic and social development of Lithuanian regions
Alternative Title:
Lietuvos regionų ekonominės ir socialinės plėtros kiekybinis įvertinimas
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 65, p. 67-81
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTKai šalies ūkis iš esmės restruktūrizuojasi ir persitvarko, padidėja ekonominiai ir socialiniai jos regionų skirtumai. Mažinant šiuos skirtumus susiduriama su daugeliu mokslui ir praktikai aktualių spręstinų klausimų – regiono supratimas, jo ribų nustatymas, plėtros supratimas, kiekybinis jos vertinimas ir kt. Regiono, kaip sąlyginai vienalytės žemės paviršiaus dalies, išskyrimas remiantis įvairiais aspektais (geografiniu, politiniu, etnografiniu, sociologiniu, ekonominiu) neleidžia tiksliai nustatyti jo ribų, o tai yra būtina planuoti ir valdyti regiono plėtrą. Todėl mokslo ir praktikos tyrimo objektu paprastai pasirenkamas šalies teritorinis–administracinis suskirstymas. Analizė rodo, kad kalbant apie regiono plėtrų prasminga pabrėžti du jos aspektus – ekonominį ir socialinį, kadangi jie integruoja kitus – politinį, ekonominį ir pan. Regiono ekonominę ir socialinę plėtrą apibūdinančių rodiklių kompleksas išplaukia iš esminių jo plėtros aspektų – ūkinio, arba ekonominio, techninio–technologinio, arba inovacinio, visuomeninio, arba sociologinio, bei iš ekologinio. Atitinkamai minėtą rodiklių kompleksą sudaro keturios sudedamosios dalys – ūkinė, inovacinė, visuomeninė ir ekologinė plėtra. Šie rodikliai yra skirtingų dimensijų, veikia skirtingomis kryptimis, todėl kompleksiškai juos jungti galima tik naudojant specialius daugiakriterinio įvertinimo metodus.Sprendžiant apie įvairių dabar naudojamų sudėtingų reiškinių daugiakriterinio įvertinimo metodų tinkamumą regionų ekonominei ir socialinei plėtrai nustatyti, skaičiavimai atlikti pagal penkis metodus: 1) visų rodiklių vietų sumos kiekvienam regionui metodas; 2) visų rodiklių pasvertų normalizuotų reikšmių sumos kiekvienam regionui metodas; 3) visų rodiklių normalizuotų reikšmių geometrinis vidurkis; 4) proporcingo įvertinimo metodas; 5) supaprastintas proporcingo įvertinimo metodas. Lietuvos regionų plėtros prioritetai buvo nustatyti a) neįvertinant rodiklių svorių (su vienodais svotais); b) įvertinant rodiklių svorius remiantis T. Saaty porinio lyginimo metodu. Skaičiavimai parodė, kad geriausių rezultatų gaunama, kai įvertinamas rodiklių svoris. Analizė parodė, kad vienodai tikslūs ir labiausiai tinkami yra trys – pasvertų normalizuotų rodiklių sumos proporcingo ir supaprastinto proporcingo įvertinimo metodai. BVP, tenkantis vienam regiono gyventojui, palyginti su šiais metodais, tinkamiausias nustatyti labiausiai išsivysčiusius ir labiausiai atsilikusius regionus. Skaičiavimai, atlikti Lietuvos regionų pavyzdžiu, parodė, kad dabar vykdoma regioninė praktika yra neefektyvi, kadangi daugiausiai šalies nepaprastųjų lėšų skiriama labiausiai išsivysčiusiems regionams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinė analizė; Ekonominė plėtra; Kiekybinis įvertinimas; Plėtros vertinimo kriterijus; Regioninė plėtra; Regionų ekonomika; Socialinė plėtra; Criteria of development evaluation; Economic development; Multicriteria analysis; Quantitative evaluation; Regional development; Regional economies; Social development.

ENMany European countries are faced with the problem of regional disparities when the level of social and economic development of particular regions is dramatically different. This causes social conflicts. In developing the effective regional policy one of the most important conditions is the identification of the actual level of development of a region. This problem may be solved if economic, social, political, legislative, ecological and other factors influencing regional development are taken into consideration. For this purpose, a comprehensive system of criteria should be developed, with their subsequent integration into a unified criterion. In the present paper, a set of criteria for evaluating regional development based on practical expertise and theoretical analysis is suggested. They embrace economic, innovational, social and other aspects of development. The criteria reflecting economic and social development of a region are multidimensional and of opposite directivity, therefore, they are normalized in accordance with the aggregation technique used. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34419
Updated:
2018-12-17 11:26:09
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: