Multicriteria evaluation of Lithuanian banks from the perspective of their reliability for clients

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multicriteria evaluation of Lithuanian banks from the perspective of their reliability for clients
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 4, p. 257-267
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių faktorių, įtakojančių bet kurios valstybės ekonominį vystymąsi, yra efektyvi bankų veikla ir patikimumas. Bankų patikimumas yra sudėtingas reiškinys, apibūdinamas kriterijų rinkiniu, kurie turi įvairias dimensijas ir gali būti nukreipti priešingomis kryptimis. Šias problemas galima išspręsti, taikant daugiakriterinius įvertinimo metodus, leidžiančius integruoti skirtingus kriterijus į apibendrintą visumą. Straipsnyje siekiama atlikti Lietuvos bankų patikimumo daugiakriterinį įvertinimą ir gautus rezultatus palyginti su anksčiau gautais rezultatais. Reikia pažymėti, kad analizė buvo atlikta 2007 m. lapkritį ir kai kurios reikšmės galėjo pasikeisti. Tačiau straipsnio tikslas yra pasiūlyti metodologiją bankų patikimumo įvertinimui, kurią galima būtų taikyti atliekant moksliškai pagrįstus skaičiavimus. Norint atlikti kiekybinį daugiakriterinį vertinimą, visų kriterijų vertes reikia pertvarkyti taip, kad jas būtų galima panaudoti skaičiavimuose. To siekiant, kai kurios nulinės vertės turi tapti ne nulinėmis, arba neigiamos vertės turi tapti teigiamomis. Daugiakriteriniame vertinime reikia žinoti ne tik kriterijų vertes, bet ir jų svorį, kurį nustato ekspertai. Tyrimo metu atliktas Lietuvos bankų daugiakriterinis įvertinimas parodė, kad gauti rezultatai smarkiai skiriasi nuo kitų tyrinėtojų, taikančių paprastesnius ir mažiau tikslius metodus. Atliktas tyrimas leido autoriams suskirstyti visus Lietuvos bankus į tris grupes pagal jų patikimumą tiriamuoju laikotarpiu: pirmai grupei priskirti SEB „Vilniaus bankas", „Hansabankas" ir „Snoras", antrai - „DnB Nord" ir trečiai - visi likę bankai.

ENIn recent years, efforts have been made to rank banks according to their reliability. However, the methods used for this purpose are not accurate. The analysis shows that reliability of banks is a complex phenomenon which can only be described by a set of criteria. The task is complicated by the fact that the criteria used have various dimensions as well as being oppositely directed. To solve the above problems, multicriteria evaluation methods, allowing the values of all the criteria of different dimensions and changeability to be integrated into a single generalized quantity, may be used. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17898
Updated:
2021-04-14 13:02:15
Metrics:
Views: 12
Export: