Dependence of multi-criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dependence of multi-criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters
Alternative Title:
Daugiakriterinių vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų pasirinkimo
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2010, t. 16, Nr. 1, p. 143-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakriteriniai vertinimai; PROMETHEE metodai; Prioritetų funkcijos; Prioritetų funkcijų parametrai; Multi-criteria evaluation; PROMETHEE methods; Parameters of preference functions; Preference functions.
Keywords:
LT
Daugiakriteriniai vertinimai; Prioritetų funkcijos; Prioritetų funkcijų parametrai; PROMETHEE metodai.
EN
Multi-criteria evaluation; Parameters of preference functions; Preference functions; PROMETHEE methods.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu socialinių ir ekonominių sudėtingų reiškinių kiekybiniam lyginimui plačiai taikomi daugiakriteriniai metodai. PROMETHEE metodai skiriasi nuo kitų daugiakriterinių metodų savo ypatumu ir gilesne logika. Metodo pagrindą sudaro vadinamosios prioritetų funkcijos. Jų tipai pasirenkami ir jų parametrai nustatomi aktyviai dalyvaujant priimantiems sprendimą asmenims. Tai yra PROMETHEE metodų privalumas bei ypatumas. Darbe parodyta vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų reikšmių pasirinkimo. Kartu su autorių anksčiau nagrinėtu PROMETHEE I metodu šiame darbe aprašytas PROMETHEE II metodas, pateiktas jo taikymo pavyzdys ranguojant alternatyvas. [Iš leidinio]

ENA considerable usage increase of multicriteria methods is recently observed in the area of quantitative analysis of social or economical phenomena. The PROMETHEE methods are discerned from other multi-criteria methods by depth of their intrinsic logic and by using preference functions, which make up a foundation of the methods. Shapes of functions and their parameters are chosen by decision-makers thus exerting clear advantages and features of the methods. This paper reveals influence of the choice of preference functions and their parameters on the outcome of evaluation. Along with already recently described by the authors PROMETHEE I method the other PROMETHEE II method is described and examples of its application are provided. New types of preference functions were proposed. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23876
Updated:
2021-04-14 15:39:59
Metrics:
Views: 19
Export: