LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje - XVI a. antrojoje pusėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK samdomoji kariuomenė XV a. pabaigoje - XVI a. antrojoje pusėje
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2011.
Pages:
222 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Samdomosios kariuomenės raida — Samdomosios kariuomenės formavimasis: Dvaro daliniai; Samdomoji kariuomenė pasienio pilyse — LDK samdomoji kariuomenė Livonijos karo pirmo etapo (1557-1570) metu — Lenkų samdomoji kariuomenė LDK teritorijoje — Lenkų kariai LDK karuose iki Livonijos karo pradžios — Lenkų samdomoji kariuomenė LDK teritorijoje Livonijos karo metais: Lenkų samdiniai per Pasvalio karinę kampaniją; 1561 m. samda; Lenkų samdomosios kariuomenės reikšmė per Livonijos karą; Lenkų samdomosios kariuomenės išlaikymo problema — Ginkluotė — Kavalerija: Račai ir husarai; Totoriai — Pėstininkai — Tarp kavalerijos ir pėstininkų: Šauliai; Kazokai — Samdomosios kariuomenės organizacija — Samdomosios kariuomenės struktūra — Rotmistrai, jų funkcijos ir atsakomybė — Samdinių socialinė padėtis — Karo teisė — Priemonės samdinių savivalei pažaboti — Finansavimas — LDK iždai: LDK iždų funkcijos. Pajamų šaltiniai. Išlaidos; LDK iždų pajamos — LDK žemės iždo šaltiniai samdomajai kariuomenei finansuoti: Sidabrinė; Pagalvės mokestis; Mokestis už nestojimą į kariuomenę; Skolinimasis ir įkeitimas — LDK išlaidos samdomajai kariuomenei išlaikyti: Atlyginimas; Nuolaidos ir neperiodinės išmokos samdiniams; Išlaikymo išlaidos — Išvados — Streszczenie — Рэзюме — Priedai: Lenkų samdinių išsidėstymo prie Polocko schema (1564); Fabricijaus Aiašo pėstininkų kuopos sąrašas (1569); Rotmistro Adomo Oborskio kvitas, patvirtinantis pinigų gavimą (1569); Nedatuotas rotmistrų sąrašas; Abiejų Tautų Respublika XVI-XVII a. pradžioje; Livonijos konfederacija XVI a.; 1565 ir 1567 m. LDK pašauktinės kariuomenės surašymuose minimi samdiniai; 1557-1569 m. tarnavę rotmistrai — Iliustracijų, lentelių ir grafikų sąrašai —Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
Other Editions:
Leidimas lenkų kalba: Wojsko zaciężne w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV - drugiej połowie XVI wieku. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013
Summary / Abstract:

LTXV a. pabaigoje sustiprėjusi Maskvos Didžioji Kunigaikštystė pradėjo karinius žygius į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Kilusioms grėsmėms atlaikyti prireikė Europoje populiarėjančios naujos kariuomenės rūšies – samdomosios kariuomenės. Monografijoje pasakojama, kaip naujas amatas – kariavimas už pinigus, įsivyravo visose LDK gyvenimo srityse ir tapo neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalimi. Knygoje išsamiai nagrinėjama samdomosios kariuomenės raida, struktūra, ginkluotė, finansavimas, pateikiamas detalus XV a. pabaigos – XVI a. antros pusės karių gyvenimo vaizdas. Monografiją papildo iliustracijos, faksimilės ir žemėlapiai. Knyga parašyta Vytauto Didžiojo universitete 2005 m. apgintos disertacijos pagrindu.

ENThe Grand Duchy of Moscow which grew stronger in late 15th century began it military marches to the Grand Duchy of Lithuania. A new type of army which was becoming popular in Europe – a hired army – was necessary for meeting new threats. The monograph describes how a new craft – warfare for money – began to dominate all areas of life in the Grand Duchy of Lithuania and became an inseparable part of everyday life. The book thoroughly examines the development, structure, armament and funding of the hired army, and gives a detailed portrayal of the life of soldiers in the period from late 15th century to the second half of the 16th century. The monograph includes illustrations, facsimiles and maps. The book was written on the basis of a PhD thesis defended at Vytautas Magnus University in 2005.

ISBN:
9789955234395; 9788375432909
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28557
Updated:
2022-01-27 20:05:25
Metrics:
Views: 882
Export: