Arbaletas, jo modifikacijos ir prototipai Lietuvoje XIII-XVI a. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arbaletas, jo modifikacijos ir prototipai Lietuvoje XIII-XVI a: disertacija
Alternative Title:
Arbalest, Its Modifications and Prototypes in Lithuania in the 13th – 14th Centuries
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
141 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTŠaulių ginklai buvo riterių niekinami ir laikomi negarbingais, todėl kronikų autoriai mažai kreipė dėmesį į nekilmingų šaulių šaunumą. Viduramžių Europoje susiformavo trys šaulių ginkluotės modeliai: Anglijos, žemyninės Europos ir Rusijos. Disertacijos tikslas – nustatyti kuriam ginkluotės modeliui ir nuo kada priklausė LDK šaulių ginkluotė, kada lietuviai perima arbaletą ir arkibalistą, kada karyboje parakiniai šaunamieji ginklai pakeičia spyruoklės ir stygos principu veikiančius rankinius ginklus ir karo mažinas bei maksimaliai įtraukti Lietuvos archeologijos tyrinėjimų medžiagą į mokslinę apyvartą. Pagal šaulių tolimojo mūšio ginklų panaudojimo karyboje modelį XIV – XVI a. lietuvių šaulių ginklai atspindi žemyninės Europos arbaletą ir lanko santykį, kur vyrauja arbaletas. Bendra visų Lietuvos teritorijoje rastų kovų su kryžiuočiais laikų strėlių antgalių kiekybinė analizė rodo, kad arbaletas buvo plačiai abiejų kariavusių pusių naudojamas šaulių ginklas. Nagrinėjamu laikotarpiu arbaletą konstrukcija buvo sparčiai tobulinama ir naujos jo modifikacijos pasitarnavo ginamosios ginkluotės raidai. Arbaleto strėlių antgalių formos pakankamai „internacionalios“, tai atspindi bendrą vėlyvųjų viduramžių europinės ginkluotės raidos tendenciją – unifikaciją. Konflikto su Ordinu metu abiejų kariavusių pusių šaulių lankas buvo mažai naudojamas. XIV a. lietuvių šauliai, kurių dalis buvo kilę iš rytinių LDK žemių, o XV a. ir totoriai, tarnavę LDK kariuomenėje, naudojo refleksinės konstrukcijos lankus. Nuo XVI a. II p. lanką keičia paraku užtaisomi individualūs ginklai.

ENIn the medieval Europe there emerged three types of armament of gunners: English, continental European and Russian. The purpose of the thesis is to define which model and period armament of gunners of the Grand Duchy of Lithuania belonged to, when Lithuanians started using arbalest and archibalist, when powder firearms replace manual weapons operating on the basis of the spring and string principle and war machines, and as much as possible to include the material of Lithuanian archaeological research in scientific circulation. According to the model of use long-distance battle gunner weapons of the 14th-16th century the weapons of the Lithuanian gunners demonstrate the relation of the continental European arbalest and the arch, where the arbalest prevails. The overall quantitative analysis of the arrowheads of the times of the wars with crusaders found in the territory of Lithuania shows that the arbalests was a common gunner weapon used by both conflicting sides. The forms of the arbalest arrowheads are quite “international”, which reflects a general tendency of development of the medieval European armament - unification. During the conflict with the order both sides little used the arch. In the 14th century the Lithuanian gunners, a part of which descended from the eastern territories of the Grand Duchy of Lithuania, and in the 15th century also Tartars, who served in the army of the Grand Duchy of Lithuania, used the arches of reflexive design. Since the second half of the 16th century the arch is replaced by individual powder-loaded weapons.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10377
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 54
Export: