Chodkevičių vaidmuo LDK politinio elito struktūroje XV-XVI a. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Chodkevičių vaidmuo LDK politinio elito struktūroje XV-XVI a: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
277 p., [2] žml. lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m., istorija) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Role of Chodkevičiai family in the political elite’s structure of the GDL during the XV-XVI c.c. Vilnius, 2005 36 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – stačiatikiškos ir rusėniškos kilmės didikų Chodkevičių giminė. Tyrimo chronologinės ribos apima laikotarpį nuo XV a. pirmo trečdalio, t.y. nuo giminės pirmtako Chodkos Jurgaičio pasirodymo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto aplinkoje, iki 1566-1572 metų – pirmojo trijų Chodkevičių (Grigaliaus, Jurgio, Jono Jeronimaičio) dominavimo laikotarpio. Chodkevičių giminės kilmė ir ankstyvasis jos istorijos tarpsnis, pateikiant šios giminės karjeros faktorių bei raidos tarpsnių kompleksinę analizę, sistemiškai tiriama pirmą sykį. Disertacijoje, nagrinėjant atskirą LDK didikų giminę, istorinis biografinis – genealoginis tyrimo metodas yra derinamas su socialinės istorijos problematika ir įvairiomis politinio elito, luominės monarchijos, politinės tautos teorijomis. Šis konkrečios stačiatikiškos ir rusėniškos kilmės Chodkevičių giminės tyrimas yra labai aktualus, tyrinėjant platesnio spektro problematiką – stačiatikiškos visuomenės padėtį ir integraciją į LDK visuomenę. Svarbus faktorius tokiam tyrimui yra tas, jog didikų Chodkevičių giminė lėmė bažnytinės unijos genezę. [Iš leidinio]

ENThe object of research of the dissertation is the noble family of Chodkevičius of Orthodox and Russian origin. Chronological limits of the study cover the period from the first third of the 15th century, i.e. appearance of the family’s progenitor Chodka Jurgaitis in the milieu of the Grand Duke of Lithuania Vytautas, to 1566-1572 – the period of domination of the first three Chodkevičius (Grigalius, Jurgis and Jonas Jeronimaitis). The origins of the Chodkevičius family and the early period of its history providing complex analysis of the career factor and evolution periods of this family are systemically studied for the first time. In analysing an individual family of the GDL nobility, the dissertation combines the historical biographical genealogical method of research with problems of social history and various theories of the political elite, class monarchy and political nation. This study of the individual family of Chodkevičius of Orthodox and Russian origins is very important in analysing problems of a broader range – position of the Orthodox community and its integration in the GDL society. An important factor for this study is that the family of the noblemen Chodkevičius defined the genesis of the Church union.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5940
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 38
Export: